Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Ortodontik diş hareketini hızlandıran cerrahi yöntemler

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.142-150, 2017 (Other Refereed National Journals)

Farklı İskeletsel Malokluzyonların Üst Havayolu Boyutları Üzerine Etkileri

Cumhuriyet Dental Journal, vol.18, no.1, pp.9, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EFFECT OF USING UPPER HAWLEY APPLIANCE FOR INTERDIGITATION DURING RETENTION PHASE: TWOCASES REPORT

15th International Symposium of the Turkish Orthodontic Society, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2017, pp.244

Examination Of Low Dose Lazer Therapy and Piezocision Effects On The Rate of Orthodonthic Tooht Movement

93rd Congress of the International European Orthodonthic Society Congress, 5 - 10 June 2017

Comparison of Rapid Maxillary Expansion in Growing and Non Growing Subjects

The 91st European Orthodontic Society Congress, Venice, Italy, 13 June - 18 November 2015

Premolar Çekiminin Üst Ark ve Üst Damak Formuna Etkilerinin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014

Farklı İskeletsel Malkoluzyonların Üst Hava Yolu Boyutlarına Etkisi

XIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2013

Büyümesi Tamamlanmış Bireylerde Hızlı Üst Çene Genişletmesinin Dentoalveoler Etkileri

XIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2013