Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mali Alan Oluşturma Yöntemleri ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Reformlar

3. International Economics Research and Financial Markets Congress, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.281-309

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sonrasında Maliye Bakanlığının Teşkilat Yapılanmasındaki Değişiklikler

6th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.296-305

Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Maliye Alanında Yaşanan Sorunlar

3. International Conference on Globalization and International Relations, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.92-110

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Göre Devlet Memurlarının Emeklilik Hakları ve BuKonuda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi

4th SCF International Conference on ”Economic and Social Impacts of Globalization” and ”Future of Turkey - EU Relations”, Nevşehir, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.237-249

Kamu Yönetiminde E-Devlet: Kuramsal Gelişmeler ve Uygulamaya Yansımaları

9th International Congress on Knowledege, Economy Management, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.92-108

Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Mali Saydamlığın Panel Veri Yöntemi ile Analizi

12th International Symposium Econometrics Satistics and Operations Research, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.298

Books & Book Chapters

Provision and Financing of Global Public Goods and Services: Problems and Solution Suggestions

in: Scientific Perspectives of Economics and Finance, Karabulut Şahin, Editor, EKİN, Bursa, pp.159-168, 2023

International Information Exchange and Oecd Model Agreement Evaluations of Turkey and USA in the Framework of Global Forum Works

in: Current Researches in Economics and Administrative Sciences, Akay Unvan Yüksel, Serbestoğlu İbrahim, Editor, IVPE, Cetinje, pp.294-318, 2020

Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Maliye Alanında Yaşanan Sorunlar

in: Social Transformations and Globalization, Diyarbakırlıoğlu Kaan, Editor, IKSAD Yayınevi, Ankara, pp.93-132, 2019

Vatandaşın E-Devlet Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar-2019/2, Gölen Zafer, Babacan Hasan, Editor, IVPE, Cetinje, pp.522-546, 2019

Vergi Konularında Bilgi Değişim Anlaşmaları Çerçevesinde Türkiye ile ABD’xxnin Değerlendirilmesi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, Künüçen H. Hale, Quliyeva Xatire, Seçgin Yılmaz, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.170-185, 2019

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Göre Devlet Memurlarının Çekilme Hakları ve Söz Konusu Haklarda Yapılan Değişiklikler

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar - 5, Aytemiz Levent, Karayılmazlar Ekrem, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.255-272, 2018

Yoksullukla Mücadele Yaklaşımları ve Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikaları

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar - 5, Aytemiz Levent, Karayılmazlar Ekrem, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.295-320, 2018

Mali Yerinden Yönetim ve Makroekonomik Yönetim

in: Mali Yerinden Yönetim: Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye’ye İlişkin Değerlendirmeler, Sakal Mustafa, Kesik Ahmet, Akdemir Tekin, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.281-298, 2014

Mali Saydamlığın Türkiye’deki Gelişimi ve Değerlendirilmesi

in: Prof. Dr. Cihan Dura’ya Armağan: 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri, Atik Hayriye, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.407-460, 2013

Yerel Yönetimlerde E-Belediye Dönüşümü: Türkiye’deki E-Belediye Uygulamalarının Değerlendirilmesi

in: Prof. Dr. Cihan Dura’ya Armağan: 2000’i Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri, Atik Hayriye, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.491-516, 2013

Metrics

Publication

23
UN Sustainable Development Goals