Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Yerel Katılım ve Yerel Demokrasinin Geleceği

Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 14 - 15 May 2017

Kentlerin Markalaşması: Örneklerle Durum Analizi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26 - 27 October 2017

Yerel Demokrasi ve Yerel Katılım Biçimi Olarak Kent Konseyleri: Kayseri Kent Konseyi Örneği

3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.124-140

Kamu Yönetiminde Etik Çatışmalar ve Müzakereci Demokrasi

TODAİE II. Kamu Etiği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 28 March 2013, pp.1

Environmental Education Methods In Primary School: A Comparison of Italy and Turkey

International Interdisciplinary Social Inquiry Conference - IISIC 2012, Turkey, 1 - 04 December 2012 Sustainable Development

Yerel demokrasi ve kent konseyleri: Kahramanmaraş Örneği

Kent Konseyleri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 - 04 July 2011, pp.51-73