Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yükseköğretim Kurumları’nda Ses Eğitimi Derslerine Yönelik L1 Seviyesinde Yeni Bir Öğretim Programı Önerisi: “Ses Eğitimine Giriş”

European Journal of Educational Social Science, vol.3, no.2, pp.197-213, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Vocal Training Methods on Improving Turkish Accent Defects

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.66, pp.299-314, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Ses Eğitimi Yöntem ve Tekniklerinin İngilizce Konuşma Eğitiminde Kullanılabilirliği

International Journal of Languages Education and Teaching, pp.1074-1093, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Programlı Bir Ses Eğitimi Kapsamında Dil-Konuşma Öğesi

Uluslararası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, vol.2, no.5, pp.50-60, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Profesyonel Seslerde Uyku

Voice Istanbul, 19 - 22 September 2019

Ses Eğitimi Yöntem ve Tekniklerinin İngilizce Konuşma Eğitiminde Kullanılabilirliği

1.Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (International Symposium on Language EducationTeaching), 28 - 30 May 2015

Popüler Müzik Tatile Giden Bir Otobüs

90.Yil Müzik Kongresi, Turkey, 5 - 08 November 2014

Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Uluslarası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, 22 - 24 November 2013

Ses Eğitimi Alan Öğrencilerin Akustik Ses Parametreleri Erciyes Üniversitesi Örneği

7.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Turkey, 5 - 07 May 2013

Books & Book Chapters

Ses Eğitiminde Profesyonel Seslere Yaklaşım

in: Ses Eğitiminden Sahneye, Mehmet Şahin Akıncı, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-207, 2020

Bağımlılıkla Mücadelede Müzik Eğitimi

in: Madde Bağımlılığı Disiplinler Arası Bir Yaklaşım, İshak Afşin Kariper, Editor, Nobel Yayıncılık, İstanbul, pp.171-181, 2020