Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil.

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Enfeksiyon Kontrol Kurulu Başkanlığı

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil.

Non Academic Experience

 • 2019 - 2023 Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Danışma Kurulu üyeliği

  Ministry, Sağlık Bakanlığı , Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün

Courses

 • Postgraduate Sağlık Personeli için Mesleki Sağlık

 • Postgraduate TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Tıbbi Atık Yönetimi

 • Postgraduate TEZ ÇALIŞMASI

 • Undergraduate Solunum Sistemi Enfeksiyonlarına Yaklaşım

 • Postgraduate Tez danışmanlığı dersi

 • Undergraduate Herpes Virus Enfeksiyonları

 • Postgraduate HASTANE ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMA

 • Doctorate HASTANE ENFEKSİYONLARI

 • Doctorate SÜRVEYANS VE HASTANE

 • Undergraduate Pnömoniler; Klinik, Tanı ve Tedavi

 • Doctorate TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ

 • Doctorate HASTANEDE ENFEKSİYON KONTROL

 • Undergraduate Tropikal Hastalıklar ( Sıtma, Visserallayşmanyoz ve şistomiyaz)

 • Undergraduate Menenjit- Ensefalit; Klinik, Tanı ve Tedavi

 • Undergraduate Labaratuvar güvenliği

 • Undergraduate Bruselloz

 • Undergraduate Menenjitler ve Ensefalitler; etyoloji ve patogenez

 • Undergraduate Sürveyans Yöntemleri, salgın incelemesi, el hijyeni, eldiven kullanımı, izolasyon önlemleri

 • Undergraduate Diyabetik Ayak ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları

 • Postgraduate Destek Birimlerinde Enfeksiyon

 • Doctorate sEMİNER

 • Undergraduate Diş kaynaklı Sistemik Enfeksiyonlar

 • Postgraduate Seminer

 • Doctorate YBÜ ENFEKSİYONLARINA YAKLAŞIM

 • Postgraduate HASTANE ENFEKSİYONLARI