Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Expertise In Medicine

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Turkey

 • 2000 - 2006 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2013 Postgraduate

  Çoklu ilaca dirençli acinetobacter baumanni’xxye bağlı gelişen ventilatör ilişkili pnömoni tedavisinde kolistin ile kolistin-sulbaktam tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması

  Erciyes University, Tıp Fakültesi

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020TEMEL İYİ KLİNİK UYGULAMALAR

  Education Management and Planning , KLİNİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

 • 2019Ölçme Değerlendirme Kursu

  Education Management and Planning , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2019Eğitim Becerileri Kursu

  Education Management and Planning , Erciyes Üniversitesi