Eğitim Bilgileri

Tıpta Uzmanlık, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye 1977 - 1984

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıp, Dahili Tıp Bilimleri, Göğüs Hastalıkları ve Allerji

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, 2012 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

YILMAZ I., OYMAK F. S. , TUTAR N., GÜLMEZ I., BARAN KETENCİOĞLU B., ADKİNSON N. F. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ANJİOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM İNHİBİTÖRLERİNE SEKONDER ÖKSÜRÜĞÜ OLAN HASTALAR ASTIM HASTALARI MI?, 2016 - 2017
ALTUNTAŞ H., ÖZTÜRK F., HAMURCU Z., İMAMOĞLU ŞİRVANLI N. N. , OYMAK F. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ÇEVRESEL ASBEST VE ERİONİTE BAĞLI MEZOTELYOMALARDA P53 TÜMÖR SUPRESOR VE K-RAS ONKOGEN MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI, 2004 - 2005

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):107
h-indeksi (WOS):4