Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Evaluation of Urban Fringes in terms of Biophilic City Approach

Ankara International Congress on Scientific Research-III, Ankara, Turkey, 2 - 04 October 2020, pp.121-140 Creative Commons License Sustainable Development

Afet ve Acil Durum Risklerine Dirençli, Kapsayıcı Kampüs Tasarımı: Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsü

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı, Eskişehir, Turkey, 12 - 13 February 2019

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB) 12. Dönem II. Olağan Toplantısı, Kayseri, Turkey, 28 - 29 June 2018, pp.7-11

Kampüste Engelsiz Miyiz?

11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Zonguldak, Turkey, 8 - 09 May 2017

Hopes and Contradictions: Local Efforts of Development and Conservation – The Antakya Experience

International Conference SB10mad: Sustainable Building. Revitalization and Rehabilitation of Districts, Spain, 1 - 04 April 2010

Books & Book Chapters

Bölgesel Yerleşmeler Sistemi Bütününde Gelişme Kutupları ve Bölgesel Koridorlar

in: Yerel ve Bölgesel Kalkınmada Değişen Dinamikler: Teori, Politika ve Uygulamalar, M. Tahsin Şahin,Fatih Altuğ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.17-41, 2021 Creative Commons License

Kapsamlı Planlamadan Stratejik Mekansal Planlamaya: Türkiye Örneği

in: Seksen Sonrası Mekan ve Planlama, Aysu Uğurlar,Demet Ünal,Ebru Vesile Öcalır,Fatma Erdoğanaras,Kübra Çamur,Leyla Alkan,Nilgün Tamer,Sevinç Yenigül,Ülkü Duman Yüksel,Zeynep Özdemir, Editor, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Ankara, pp.21-38, 2016 Creative Commons License

Doku Atölyesi

in: Kentsel Dokuda Arayışlar 2012-2013 Çalıştay Kitabı, Büyükmıhçı G., Zengin H., Baydoğan M. Ç, Editor, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, pp.97-103, 2015