Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Şehir Ve Bölge Planlama, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama, Turkey

 • 2001 - 2006 Undergraduate

  Gazi University, Şehir Ve Bölge Planlama, Şehir Ve Bölge Planlama, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Growth Control at the Urban Fringe: Planning and Policy Instruments - The Case of Ankara

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

 • 2009 Postgraduate

  Stratejik Mekansal Planlamanın Yasal Boyut Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye-AB Karşılaştırması

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2008Erasmus Öğrenci Değişim Programı (Silesian University of Technology, Faculty of Architecture, Poland)

  Vocational Training , Türkiye Ulusal Ajansı