Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2016 1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi

  Working Group

  Antalya, Turkey

 • 2016 2. Internatıonal Conference on ‘Effectıve Leadershıp And Management In Inclusıve Schools: Teacher Traınıng and Vocatıonal Educatıon, Arts And Sports (ELMIS)

  Working Group

  Konya, Turkey

 • 2015 3. Uluslararası Engellilerin Sosyal Refahı Açısından Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kongresi

  Working Group

  Ankara, Turkey

 • 2015 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

  Working Group

  İzmir, Turkey

 • 2015 5. Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi

  Working Group

  Kayseri, Turkey

 • 2014 Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi

  Working Group

  Manisa, Turkey

 • 2014 3. Halk Sağlığı Hemşireliği Çalıştayı

  Working Group

  Kayseri, Turkey

 • 2011 Halk Sağlığı Hemşireliği’nin Eğitim ve Uygulamalarında Aile Hekimliğinin Etkileri Çalıştayı,

  Working Group

  Nevşehir, Turkey

Awards

 • October 2017 Sözel bildiri 1.’lik Ödülü

  Uluslararası Iıı. Adli Hemşirelik, Iı. Adli Sosyal Hizmet Ve I. Adli Gerontoloji Kongresi

 • November 2016 Sözel bildiri 1.’lik Ödülü

  1. Uluslararası Ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler Ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi

Citations

Total Citations (WOS): 25

h-index (WOS): 4