Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, Turkey

 • 1996 - 2002 Undergraduate

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Türkiye'de Bürokrasi ve Teknokrasinin Kamu Ekonomisi ve Bütçe Egilimlerinin Analizi: Merkezi Yönetim Eksenli Bir Alan Arastırması

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye

 • 2005 Postgraduate

  Küresellesme Sürecinin Türkiye'de Uygulanan Bütçe Politikalarına Etkileri

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye

Foreign Languages

 • C1 Advanced English