Prof.Dr.

Fatih DUMAN


FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

E-posta: fduman@erciyes.edu.tr
İş Telefonu: +90 352 207 6666 Dahili: 33055
İş Telefonu: +90 352 207 6666 Dahili: 33641
Fax Telefonu: +90 352 437 4933
Web: http://aves.erciyes.edu.tr/fduman/

Eğitim Bilgileri

2001 - 2005

2001 - 2005

Doktora

Ankara Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Biyoloji, Türkiye

1998 - 2001

1998 - 2001

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Biyoloji, Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

Sapanca ve Abant Gölü Su, Sediment ve Sucul Bitki Örneklerinde Ağır Metal Konsantrasyonlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Ankara Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Biyoloji

2001

2001

Yüksek Lisans

Sarımsaklı-Karasu’da Yetişen Phragmites australis ve Thypha angustifolia Bitkilerinde ve Bunları Çevreleyen Sedimentlerde Ağır Metal Tayini

Erciyes Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Biyoloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2012

2012

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Principles and application of isotopic methodology and metrology

TUBİTAK, UME

2012

2012

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Quantitative Methods for Environmental Data Analysis with Statistical Package R"

C.R. Rao Advanced Institute of Mathematics and Computer Science

2011

2011

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Temel Hücre Kültürü Kursu

ERÜ, ERBİYOTEK

Araştırma Alanları

Temel Bilimler, Yaşam Bilimleri, Biyoteknoloji, Biyomateryal, Çevre Biyoteknolojisi, Hidrobiyoloji, Tatlı Su Biyolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji

2011 - 2017

2011 - 2017

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji

2006 - 2011

2006 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Fen Edeb. Fak., Biyoloji

2005 - 2006

2005 - 2006

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Fen Edeb. Fak., Biyoloji

2001 - 2005

2001 - 2005

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Biyoloji

2000 - 2001

2000 - 2001

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Fen Edeb. Fak., Biyoloji

Yönetimsel Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji

2007 - 2011

2007 - 2011

Bölüm Başkan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji

2007 - 2010

2007 - 2010

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji

Yönetilen Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

Biosynthesis , Characterization and Removal Efficiency for Petroleum Leakage of the Cofe2o4 Nanoparticles

DUMAN F.

H.M.(Öğrenci)

2017

2017

Doktora

CuO, ZnO ve TiO2 Nanopartiküllerinin Mentha aquatica L. Bitkisinin Yaprak Ekstraktı Kullanılarak Biyosentezi, Karakterizasyonu ve Genotoksik Etkileri

DUMAN F.

F.Doğan(Öğrenci)

2016

2016

Doktora

Nevşehir İlinin Rotifer Faunası ve Mevsimsel Değişimi

DUMAN F.

M.Kar(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

Kılıçözü deresi (Kırşehir) su, sediment ve Typha angustifolia örneklerinde ağır metal konsantrasyonlarının mevsimsel olarak incelenmesi

DUMAN F.

E.Ürey(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Cr(III) ve Cr(VI) maruziyetinde Ceratophyllum demersum L.’nin biyolojik cevabı: Konsantrasyon ve uygulama periyodunun etkisi

DUMAN F.

F.Doğan(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

Yamula Barajı Su Sediment ve Squalius cephalus (Tatlı Su Kefali) Örneklerinde Ağır Metal Düzeylerin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi

DUMAN F.

M.Kar(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

An inclusive physicochemical comparison of natural and synthetic chitin films

Kaya M., Salaberria A. M. , Mujtaba M., Labidi J., Baran T., Mulercikas P., et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, cilt.106, ss.1062-1070, 2018 Özet

2016

2016

Crayfish chitosan for microencapsulation of coriander (Coriandrum sativum L.) essential oil

DUMAN F. , Kaya M.

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, cilt.92, ss.125-133, 2016 Özet

2016

2016

A TAXONOMICAL STUDY ON THE ROTIFER FAUNA OF CAPPADOCIA REGION (CENTRAL ANATOLIA, TURKEY)

KAR M., DUMAN F.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.25, no.8, ss.2718-2724, 2016

2016

2016

Chamomile flower extract-directed CuO nanoparticle formation for its antioxidant and DNA cleavage properties

DUMAN F. , ÖÇSOY I. , Kup F.

MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, cilt.60, ss.333-338, 2016 Özet

2015

2015

Evaluation of effects of exposure conditions on the biological responses of Gammarus pulex exposed to cadmium

DUMAN F. , Kar M.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.12, ss.437-444, 2015 Özet

2013

2013

Temporal Variation of Metal Concentrations of Creek Sediment Samples

DUMAN F. , UREY E., Kar M.

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, cilt.22, ss.1335-1339, 2013 Özet

2012

2012

Temporal Variation of Metals in Water, Sediment and Tissues of the European Chup (Squalius cephalus L.)

DUMAN F. , Kar M.

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.89, ss.428-433, 2012 Özet

2010

2010

Exogenous Salicylate Application Affects the Lead and Copper Accumulation Characteristics of Lemna gibba L.

DUMAN F. , Aksoy A. , Ozturk F. , CEYLAN A.

ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES, cilt.65, ss.675-680, 2010 Özet

2010

2010

HEAVY METAL ACCUMULATION IN SOILS AROUND A SALT LAKE IN TURKEY

Tug G. N. , DUMAN F.

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.42, ss.2327-2333, 2010 Özet

2010

2010

ACUTE TOXICITY OF SOME INSECTICIDES ON Artemia saline and Daphnia magna

Onbasili D., DUMAN F.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.19, ss.2608-2610, 2010 Özet

2008

2008

Seasonal variation of metal accumulation and translocation in yellow pond-lily (Nuphar lutea)

DUMAN F. , Obali O.

CHEMICAL SPECIATION AND BIOAVAILABILITY, cilt.20, ss.181-190, 2008 Özet

2007

2007

Seasonal variability of heavy metals in surface sediment of lake sapanca, turkey

Duman F. , Aksoy A. , Demirezen D.

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.133, ss.277-283, 2007 Özet

2007

2007

Seasonal Variability of Heavy Metals in Surface Sediment of Sapanca Lake

DUMAN F. , AKSOY A. , DEMİREZEN YILMAZ D.

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.133, ss.277-283, 2007

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2007

2007

Seasonal Changes of Some Heavy Metal Concentrations in Sapanca Lake Water, Turkey

DUMAN F. , SEZEN G., TUĞ G. N.

International Journal of Natural and Engineering Sciences, cilt.1, ss.25-28, 2007

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Production of Biofuel using Microalgae Harvested from Eutrophic Reservoir

Duman F. , Şahin U.

3rd International Conference SmartBio, Kaunas, Litvanya, 2 - 04 May 2019, cilt.1, no.1, ss.75

2018

2018

Biosynthesis, Characterization and Removal Efficiency for Petroleum Leakage of CoFe2O4 Nanoparticles

DUMAN F. , Muhy H. M.

The !st International Conference on Safety and Security of the Scientific Applications, Bağdat, Irak, 26 September - 27 October 2018, ss.10

2017

2017

Antibacterial Effcets of ZnO Nanoparticles Synthesized by Green Chemistry via Lavandula Stoechas Leave extract

DEMİREZEN YILMAZ D. , DUMAN F. , KOCA F. D. , ERTAŞ ONMAZ N.

XIII. Congress of Ecology and Environment with international participations, 12 - 15 September 2017

2017

2017

Genotoxic and Cytotoxic Activity of Green Synthesized TiO2 Nanoparticles

KOCA F. D. , DUMAN F.

NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS" NANO-2017, Chernivtsi, Ukrayna, 23 - 26 August 2017, ss.819

2017

2017

Biosynthesis of Silver Nanoparticles Using Pomegranate Peel Extract and Evaluation of its Antimicrobial, DNA Cleavage Activities

ÖZTÜRK KÜP F. , GÜLLÜ M. , DUMAN F.

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 July 2017, ss.581

2016

2016

Intracellular Ag Nanoparticle Synthesis using Water Lettuce (Pistia Stratiotes)

DUMAN F.

Istanbul 36th International Conference on Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Sciences (ECBA- 2016), İstanbul, Türkiye, 21 - 22 December 2016, cilt.376, no.36, ss.17-23

2016

2016

Determination of Heavy Metal Concentrations in Sediments of Sarimsakli Dam Lake (Kayseri)

KOCA F. D. , Kizildag N., Darici C., DUMAN F.

Uluslararası Ekoloji 2016 Sempozyumu, Kars, Türkiye, 16 May - 19 June 2016, ss.1

2016

2016

Green synthesis of zinc nanoparticles using extracts of Hibiscus sabdariffa and their antimicrobial activities

KOCA F. D. , DEMİREZEN YILMAZ D. , DUMAN F.

International Congress on Applied Biological Sciences, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 27 - 31 May 2016

2016

2016

Investigation of Phytotoxic Effects of Bio SynthesizedCopperNanoparticles in Elodea Canadensis

KOCA F. D. , DUMAN F. , ÖÇSOY İ. , DEMİREZEN YILMAZ D.

International Congress on Applied Biological Sciences, Bosna-Hersek, 27 - 31 May 2016

2015

2015

In vivo copper nanoparticle synthesis from copper-polluted water using common water weed (Elodea canadensis)

DUMAN F. , ŞAHAN H., ÖÇSOY I.

Aquatic Plants 2015 - 14th International Symposium on Aquatic Plants, Edinburgh, İskoçya, 14 - 18 September 2015, ss.87

2015

2015

Biosynthesis of CdS Quantum Dots by Leaf Extract of Water Minth (Mentha aquatica L.)

DUMAN F. , ÇOLAK H. , KOCA F. D. , Sezen G.

27th European Conference on Biomaterials, Krakow, Polonya, 30 August - 03 September 2015, ss.523

2013

2013

KARBOHİDRAZİT TÜREVLERİNİN ELEKTRON KONFORMASYONEL-GENETİK ALGORİTMA METODU (EC-GA) İLE 4D-QSAR ANALİZİ

SARIPINAR E. , İLHAN I. Ö. , ÖZTÜRK KÜP F. , KÖPRÜ S. , ÇADIR M. , DUMAN F.

2.İLAÇ KİMYASI, ÜRETİMİ, TEKNOLOJİSİ VE STANDARDİZASYONU KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 March 2013 - 23 March 2014, ss.1

2013

2013

Can freshwater plants be used for seawater metal remediation?: Cr example

DUMAN F. , KOCA F. D. , ŞAHAN S.

Marine Biotechnology, Birleşik Arap Emirlikleri, 1 - 04 November 2013, ss.68-69

2011

2011

Aquatic plant responses to heavy metals - Implications of concentration and Duration

DUMAN F. , AKSOY A. , ÖZTÜRK F.

22nd Annual Conference of The International Environmetrics Society, Hindistan, 1 - 04 December 2011, ss.39

2009

2009

Why is Water Spider, Argyroneta aquatica, Not Seen in The Sultan Marsh Now?

SEYYAR O. , DEMİR H., KAR M., DUMAN F.

International Conference on Plant & Environmental Pollution, Türkiye, 1 - 04 July 2009, ss.22

2009

2009

Arsenite-Induced Oxidative Stress and Biological Response of Watercress (Nasturtium officinale R. Br.).

DUMAN F. , TEMİZGÜL R. , ÖZTÜRK F.

International Conference on Plant & Environmental Pollution, Türkiye, 1 - 04 July 2009, ss.5

2009

2009

DNA Changes in Watercress (Nasturtium officinale R. Br.) Induced by As (III) Using Random Amplified Polymorphic DNA Analysis.

DUMAN F. , ÖZTÜRK F. , CEYLAN A. , BOZOK F.

International Conference on Plant & Environmental Pollution, Türkiye, 1 - 04 July 2009, ss.10

2009

2009

Lemna gibba L.’da (Lemnaceae), fosfat düzeyinin Pb alınımı üzerine etkisi,

LEBLEBİCİ Z. , AKSOY A. , duman f.

IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 July 2009

2007

2007

Türkiye’den Kaydedilen Bazi Rotifer Türleri

Altındağ A., Kaya M., AYDIN D. , Sezen G., DUMAN F.

Ulusal Su Günleri 2007 Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 18 May 2007, ss.3

2003

2003

Ethnobotanical Features of Some Plants in the Çökelez Mountain (Denizli).

DUMAN F. , ÇİÇEK M.

7. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Türkiye, 1 - 04 June 2003, ss.158

Kitap & Kitap Bölümleri

2011

2011

Abiotic Stress Responses in Plants: Metabolism to Productivity

DUMAN F.

Uptake of mineral elements during abiotic stress, Parvaiz Ahmad and M.N.V. Prasad, Editör, Springer, New York, ss.267-283, 2011

Desteklenen Projeler

2016 - 2018

2016 - 2018

Sularda Patlama Yapan Mikro Alglerin Manyetik Özellikli Biyosentetik Maghemit (?-Fe2o3) Nanopartikülleri Ile Toplanması Ve Biyoyakıt Eldesi

TÜBİTAK Projesi

DUMAN F. (Yürütücü)

2016 - 2017

2016 - 2017

Çevre dostu bir yaklaşım ile plazmonik nanopartiküllerin yüzeyler üzerinde sabitleştirilmesi ve desenlenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÖNSES M. S. (Yürütücü) , DUMAN F. , PEKDEMİR S. , İPEKCİ H. H.

2015 - 2017

2015 - 2017

Gümüş Nanopartiküllerinin Atkestanesi (Aesculus hippocastanum) Yaprak Özütü ile Biyosentezi,Biyolojik Aktivite ve İlaç Salınım Özeliklerinin Belirlenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÖZTÜRK KÜP F. (Yürütücü) , ÇOŞKUNÇAY S., DUMAN F.

2010 - 2014

2010 - 2014

Bazı Pirazol-3-Karboksilli Asit Türevlerinin Biyolojik Aktiviteleri ve DNA ile Etkileşimlerinin Belirlenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÖZTÜRK KÜP F. (Yürütücü) , İLHAN İ. Ö. , DUMAN F. , BULUT D. C.

2005 - 2005

2005 - 2005

Atatürk Baraj Gölünde Yaşayan Mastacembelus simack'ın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması

TÜBİTAK Projesi

DUMAN F.

2004 - 2005

2004 - 2005

Sarımsaklı (Kayseri) ve Mamasın (Aksaray) Barajı’nın Zooplankton Faunasının Aylık Olarak İncelenmesi ve İndikatör Türlerin Belirlenmesi

TÜBİTAK Projesi

DUMAN F.

2004 - 2005

2004 - 2005

Sapanca ve Abant Gölü Su, Sediment ve Sucul Bitki Örneklerinde Ağır Metal Konsantrasyonlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

TÜBİTAK Projesi

DUMAN F.

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Mayıs 2019

Mayıs 2019

3rd International Conference SmartBio

Kaunas

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Uluslararası 2018 Ekoloji Sempozyumu

Kastamonu

Ocak 2018

Ocak 2018

2018 2nd International Conference on Energy and Environmental Science (ICEES 2018)

Kuala-Lumpur

Mayıs 2017

Mayıs 2017

INTERNATIONAL CONFERENCE „Smart Bio“

Kaunas

Aralık 2016

Aralık 2016

36th International Conference on Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Sciences

İstanbul

Mayıs 2016

Mayıs 2016

International Congress on Applied Biological Science

Sarajevo

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Uluslararası 2016 Ekoloji Sempozyumu

Kars

Eylül 2015

Eylül 2015

Aquatic Plants 2015 - 14th International Symposium on Aquatic Plants

Edinburgh

Ağustos 2015

Ağustos 2015

27th European Conference on Biomaterials

Krakow

Kasım 2013

Kasım 2013

Marine Biotechnology

Umman

Ekim 2013

Ekim 2013

Ulusal Su Günleri

Elazığ

Haziran 2013

Haziran 2013

FABA 2013

Erzurum

Temmuz 2012

Temmuz 2012

Ecotoxicology

Plymouth, UK

Ocak 2012

Ocak 2012

22nd Annual Conference of The International Environmetrics Society

Hyderabad, India

Haziran 2010

Haziran 2010

Contamination Cleanup to Phytoproducts (TEE 2010) Refresher course

İstanbul

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2014

Ocak 2014

Turkish Journal Fisheries and Aquatic Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Environmental Science & Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Ecotoxicology and Environmental Safety

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

SDU Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Scientia Horticulturae

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Acta Physiologiae Plantarum

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2012

Ocak 2012

Journal of Hazardous Material

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2012

Ocak 2012

Journal of Phytoremediation

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2012

Ocak 2012

, Environmental Science and Pollution Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2012

Ocak 2012

Protoplasma

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2011

Ocak 2011

Environmental Pollution

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2011

Ocak 2011

Journal of Environmental Management

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2011

Ocak 2011

Erciyes Fen Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2011

Ocak 2011

Chemosphere

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2011

Ocak 2011

Environmental Monitoring and Assessment

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Best Presentation Award

International Conference Smart Bio

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Poster Sunu Birincilik Ödülü

Uluslararası Ekoloji 2016 SempozyumuAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 520

h-indeksi (WOS): 13