Education Information

Education Information

 • 2002 - Continues Post Doctorate

  Erciyes University, İç Hastalıkları, Endokrinoloji Profesor, Turkey

 • 1996 - Continues Post Doctorate

  Erciyes University, İç Hastalıkları, Endokrinoloji Doçent, Turkey

 • 1990 - 1993 Post Doctorate of Medicine

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları, Turkey

 • 1985 - 1990 Expertise In Medicine

  Erciyes University, Dahili Tıp Bil., İç Hastalıkları, Turkey

Dissertations

 • 2014 Expertise In Medicine

  HİPERLİPİDEMİK ERKEK HASTALARDA STATİN TEDAVİSİ İLE LDL KOLESTEROL SEVİYESİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİN ADRENAL VE CİNSEL FONKSİYONLAR İLE CRP VE NO UZERINE ETKISI

  Erciyes Üniversitesi, İç Hastalıkları, Endokrinoji

 • 2012 Expertise In Medicine

  Hipofiz Adenomu ve Diğer Sellar Tümörlerin Operasyon Sonrası Klinik Takibi

  Erciyes Üniversitesi, İç Hastalıkları, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları

 • 2010 Expertise In Medicine

  İdiyopatik hipogonadotropik hipogonadizmde gonadotropin tedavisinin insülin direnci, metabolik sendrom parametreleri, uyku yapısı ve uykuda solunum parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesi ve bu parametrelerin birbiriyle ilişkisi

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları

 • 2010 Expertise In Medicine

  Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılan nodüllerde immünohistokimyasal belirteçlerin malignite tespitindeki yeri

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English