Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TURİZM 4.0’xxDAN GASTRONOMİ 4.0’xxA GİDEN YOLDA: GELECEĞİN RESTORANLARI VE YÖNETİMİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.109, ss.301-318, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE IMPACT OF HEALTH VALUE ON FOOD CHOICE IN RESTAURANT CUSTOMERS: A COMPARISON IN TERMS OF BODY-MASS INDEX (BMI)

Journal of Awareness, cilt.5, sa.3, ss.269-284, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEKNO YÖNETİM YAPISININ GİZİLGÜCÜ OLAN HİZMETLERİN İNTERNETİNE DETERMİNİST BİR YAKLAŞIM

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.105, ss.461-481, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GASTRONOMİK ÜRÜN OLARAK SOKAK LEZZETLERİ: İZMİR SOKAK LEZZETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

The Journal of Academic Social Sciences, cilt.8, sa.104, ss.353-366, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Kitle İndeksine Göre Restoran Müşterilerinde Sağlık Değerinin Lezzet Davranışına Etkisi: Kayseri’de Bir Araştırma

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, sa.20, ss.323-337, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAŞAYAN VE YAŞATILAN MUTFAK KÜLTÜRÜ İZMİR ESNAF LOKANTALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Route Educational and Social Science Journal, cilt.6, ss.1123-1135, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İZMİR DESTİNASYONUN GASTRONOMİK KİMLİĞİNİN OLUŞMASINDA ETNİK MUTFAKLARIN ROLÜ: MUSEVİ (SEFARAD) MUTFAĞI

Sosyal Bilimler Dergisi / TheJournal of SocialSciences, cilt.6, sa.39, ss.220-233, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yiyecekle İlgili Kişilik Özelliklerinin Lezzet Davranışına Etkisi

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.7, sa.2, ss.898-917, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Müşterilerin Restoran Tercihine Göre Kümelendirilmesi Üzerine Kayseri’de Bir Araştırma

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.10-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Restoran Müşterilerinin Sağlık Bilincinin Sağlıklı Yeme Davranışına Etkisi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, cilt.8, ss.1-22, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İşletme Yönetiminde Sanayi 4.0 Kavramı ile Farkındalık Oluşturarak Etkin Bir Şekilde Değişimi Sağlamak

ASOSJOURNAL Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Academic Social Science, cilt.5, ss.544-567, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞLETMELERDE EKONOMİK VERİMLİLİĞİ ARTIRMA VE ETKİN YÖNETİM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMADA Z TEORİSİ’NİN UYGULANABİLİRLİĞİ

Uluslararası Akademik Bakış Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.60, ss.16-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

7’S KURAMININ BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMA VE EKONOMİK PERFORMANSI DEĞERLEME ARACI OLARAK KULLANILMASI

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.30, sa.40, ss.135-161, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.1-22, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LEZZET Mİ SAĞLIK MI? KAYSERİ’DE BİR ARAŞTIRMA

4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.641-648

İzmir Destinasyonun Gastronomik Kimliğinin Oluşmasında EtnikMutfakların Rolü: Musevi (Sefarad) Mutfağı

6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.111

Konaklama İşletmelerinde Personel ve İnsan Kaynakları Yönetiminden,Sanayi 4.0’lı Yönetime…

International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies”, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.1563-1569

SANAYİ 4.0 ÇERÇEVESİNDE İŞLETMELERİN YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies”, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.1574-1578

Personnel Management in Tourism Establishments and a Transition from Human Resource Management to RoboticResources Management

Innovation and Global Issues in Social Sciences III, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.96-98

Turizm İşletmelerinde Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetiminden Robot Kaynakları Yönetimine

Innovation and Global Issues in Social Sciences III, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.96-98

Sanayi 4.0 Çerçevesinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Perspektifiyel Bakış

INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES,, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.1287-1294

Kırsal Kalkınma, Kırsal Turizm, IPARD Programı ve Desteklenen Kırsal Turizm Projeleri

Innovation and Global Issues in Social Sciences III, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.99

Ulusal Düzeyde Sanayi 4.0’a Göre Yeniden Yapılanmanın İşletme ve Sektörlere Ekonomik Etkileri

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, sa.1, ss.1041

İŞLETME YÖNETİMİNDE SANAYİ 4.0 KAVRAMI İLE FARKINDALIK OLUŞTURARAK ETKİN BİR ŞEKİLDE DEĞİŞİMİ SAĞLAMAK

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, sa.1, ss.1041

İŞLETMELERDE YENİ BİR YÖNETİM FELSEFESİ OLUŞTURMADA Z TEORİSİ VE 7’S KURAMININ BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA SENTEZLENMESİ

3. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.1003-1016

Kapadokya’yı Ziyaret Eden Turistlerin Ziyaret Motivasyonları ve Tatmin Düzeyleri

5. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu I. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 22 - 23 Nisan 2016, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

THE TRANSITION FROM INDUSTRY4.0 TO TOURISM 4.0:SMART HOTELS, ARTIFICIAL INTELLIGENCEAND IMPROVEMENTS IN ROBOTICS

Recent Advancesin Social Sciences, Efe Recep, Koleva Irina, Öztürk Münir, Arabacı Ramiz, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.229-242, 2019

Restoran İşletmelerine Giriş

Profesyonel Restoran Yönetimi İlkeler, Uygulamalar ve Örnek Olaylar, Sarıışık M., Çavuş Ş., Karamustafa K., Editör, Detay yayıncılık, Ankara, ss.19-37, 2019

The Transition From Industry 4.0 to Tourism 4.0: Smart Hotels, Artificial Intelligence and Improvements in Robotics

Recent Advances in Social Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Münir Öztürk and Ramiz Arabacı, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.230-242, 2019

The effects of the Involvement of the Proprietors of Manufacturing Industrie in Political and Relatonship Networks on Penetrating into International Markets: A Case Study in Kayseri

Global Issues in Social Sciences Different Perspectives – Multidisciplinary Approaches, Bilici N., Akgül B., Pehlivanlı R., Editör, Peter Lang Gmbh, Frankfurt, ss.35-56, 2017

The effects of the Involvement of the Proprietors ofManufacturing Industrie in Political and RelatonshipNetworks on Penetrating into International Markets: A CaseStudy in Kayseri

Global Issues in Social Sciences, Bilici Nurettin Akgül BirolPehlivanlı Ragıp, Editör, Peter Lang, Frankfurt am Main, ss.35-56, 2017

Festivals as Cultural Heritage: The Mesir Festival of Manisa

Global Issues and Trends in Tourism, Avcıkurt C.,Dınu M. S.,Hacıoğlu N.,Efe R.,Soykan A.,Tetik N., Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofija, ss.323-334, 2016

Festivals as Cultural Heritage: The Mesir Festival of Manisa

Global Issues and Trends in Tourism, Avcıkurt C., Dınu M. S., Hacıoğlu N., Efe R., Soykan A., Tetik N., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.323-334, 2016

Historical Cultural Heritage of the Silk Route: Cappadocia and Isfahan

Tourism, Environment and Sustainability, Avcıkurt C., Dınu, M., Hacıoğlu, N., Efe, R., Soykan, A., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.435-468, 2015

DEVELİ'DE MÜZE BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ

Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması DETOK Teknik Planlamaya Geçiş, Akgül B., Çelik T., Dağlı A., Çöteli M.G., Editör, Nobel Kitapevi, Adana, ss.183-190, 2015

Develi'de Kent Kimliği Oluşturmada Festival ve Organizasyonlar

Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması DETOK Teknik Planlamaya Geçiş, Akgül B., Çelik T., Dağlı A., Çöteli M.G., Editör, Nobel Kitapevi, Adana, ss.163-182, 2015

DEVELİ'DE KONAKLAMA VE KAMP ALANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMP AÇISINDAN PROJELENDİRİLMESİ

Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması DETOK Teknik Planlamaya Geçiş, Akgül B., Çelik T., Dağlı A., Çöteli M.G., Editör, Nobel Kitapevi, Adana, ss.101-119, 2015

Develi’de Konaklama ve Kamp Alanlarının Sürdürülebilir Kamp Açısından Projelendirilmesi

DEVELİ DE ÖRNEK BİR YEREL KALKINMA PLANLAMASI DETOK TEKNİK PLANLAMAYA GEÇİŞ, Akgül Birol, Çelik Tuncay, Dağlı Abdülkadir, Çöteli Methiye Gül, Editör, NOBEL KİTABEVİ, Kayseri, ss.101-119, 2015

Develi’de Kent Kimliği Oluşturmada Festival ve Organizasyonlar

DEVELİ DE ÖRNEK BİR YEREL KALKINMA PLANLAMASI DETOK TEKNİK PLANLAMAYA GEÇİŞ, Akgül Birol, Çelik Tuncay, Dağlı A.bdülkadir, Çöteli Methiye Gül, Editör, NOBEL KİTABEVİ, Kayseri, ss.163-182, 2015

Historical Cultural Heritage of the Silk Route: Cappadocia and Isfahan

Tourism Environment and Sustainability, Avcıkurt C., Dınu, M., Hacıoğlu, N., Efe, R., Soykan, A., Editör, ST. KLİMENT OHRİDSKİ UNİVERSİTY PRESS, SOFYA, ss.435-468, 2015

Develi’de Müze Bilgilendirme Sistemleri

DEVELİ DE ÖRNEK BİR YEREL KALKINMA PLANLAMASI DETOK TEKNİK PLANLAMAYA GEÇİŞ, Akgül Birol, Çelik Tuncay, Dağlı Abdülkadir, Çöteli Methiye Gül, Editör, NOBEL KİTABEVİ, Kayseri, ss.183-190, 2015

Restoran İşletmelerine Giriş

Profesyonel Restoran Yönetimi İlkeler, Uygulamalar ve Örnek Olaylar, Sarıışık M., Çavuş Ş., Karamustafa K., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.19-37, 2010

Restoran İşletmelerine Giriş

Profesyonel Restoran Yönetimi İlkeler, Uygulamalar ve Örnek Olaylar, Sarıışık M., Çavuş Ş., Karamustafa K., Editör, detay yayıncılık, Ankara, ss.19-37, 2010