Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Health Scıences, Dil ve Konuşma Terapisi, Turkey

 • 2017 - 2020 Postgraduate

  Istanbul Medipol University, Instıtute Of Health Scıences, Dil ve Konuşma Terapisi, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Afazi etki ölçeği-21: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması

  Istanbul Medipol University, Instıtute Of Health Scıences, --

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020LSVT LOUD Treatment

  Vocational Course , LSVT Global, Inc.

 • 2020Dislekside Okuma Akıcılığının İnformal Araçlarla Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi

  Vocational Training , Dilgem

 • 2020Dislekside Klinik Değerlendirme ve Müdahale

  Vocational Training , Dilgem

 • 2019Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK ARDEB Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi

  Education Management and Planning , Erciyes Üniversitesi

 • 2019Benim de Sesim Var

  Vocational Course , İstanbul Terapi Merkezi

 • 2019Good Goal Setting in Aphasia

  Vocational Course , İstanbul Medipol Üniversitesi

 • 2018DIR Floortime (101) Başlangıç Düzeyi

  Vocational Course , İstanbul Medipol Üniversitesi

 • 2018Kekemelik Terapisinde Güncel Durum: Teoriden Pratiğe

  Vocational Training , İstanbul Medipol Üniversitesi

 • 2018Ölçme Değerlendirme Eğitimi

  Measurement and Evaluation , Erciyes Üniversitesi