Ögrenim Bilgisi


Post Doktora
2013 - 2014
Texas A&M University, College Of Engineering, Mechanical Engineering, Amerika Birleşik Devletleri

Doktora
2006 - 2012
Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği, Türkiye

Yüksek Lisans
2003 - 2006
Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği, Türkiye

Lisans
1993 - 1998
Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Uçak Gövde Bakım Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, EASA PART 66/147 Havacılık Kuralları, TURKISH AIRLINES INC., 2010
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Human Factors For Aircraft Maintenance, TURKISH AIRLINES INC., 2010
Eğitim Yönetimi ve Planlama, CFM 56-5A/5B Engine Type, TURKISH AIRLINES INC., 2006
Eğitim Yönetimi ve Planlama, TRAIN THE TRAINER, TURKISH AIRLINES INC., 2005

Yaptığı Tezler

Doktora, Karşıt Ekstrüzyon İşleminin Al Esaslı Seramik Takviyeli Kompozitlerin İçyapı ve Mekanik Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması , Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği, 2012
Yüksek Lisans, Uçaklardaki Perçin Bağlantılarında Fretting Yorulma ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği, 2006

Akademik Unvanlar / Görevler


Doç.Dr.
2022 - Devam Ediyor
Erciyes Üniversitesi, Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Gövde Ve Motor Bakımı

Dr.Öğr.Üyesi
2018 - 2022
Erciyes Üniversitesi, Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Gövde Ve Motor Bakımı

Yrd.Doç.Dr.
2015 - 2018
Erciyes Üniversitesi, Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Gövde-Motor

Yrd.Doç.Dr.
2013 - 2015
Erciyes Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Uçak Gövde-Motor

Öğretim Görevlisi
2007 - 2013
Erciyes Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Uçak Gövde-Motor

Uzman
2001 - 2007
Erciyes Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Uçak Gövde-Motor

Desteklenen Projeler

 1. ERTURUN V., ŞAHİN O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yüksek Enerjili Bilyeli Öğütme ile SiC Takviyeli AlCuMg Karışımının Mekanik Olarak Alaşımlanması Kompozit Malzeme Üretilmesi ve Mikroyapı Özelliklerinin Araştırılması, 2018 - 2021
 2. ERTURUN V., BEHRET G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mekanik alaşımlama ile üretilen Grafen takviyeli Alüminyum esaslı malzeme karakterizasyonu, 2020 - 2020
 3. KARAMIŞ M. B. , SİNANOĞLU C., NAİR F., GÖÇER A., HAMAMCI M., SARI F. N. , SAVAŞ S., AKGÜL E., ERTURUN V., DAĞAŞAN BULUCU E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 9th International Conference on Tribology, 2017 - 2018
 4. ERTURUN V., ÇETİN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ALÜMİNYUM ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ MEKANİK ALAŞIMLAMA YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ KOMPOZİT MALZEMENİN MİKRO YAPISININ İNCELENMESİ, 2017 - 2018
 5. ERTURUN V., ŞAHİN O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, MEKANİK ALAŞIMLANMIŞ ALÜMİNYUM ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN MİKRO YAPISININ İNCELENMESİ, 2015 - 2016
 6. ERTURUN V., TÜBİTAK Projesi, 2024 Alüminyum Alaşımının TIG Kaynak Bölgesinde Isıl İşlemin Mikro Yapıya Etkisinin Araştırılması, 2013 - 2013
 7. KARAMIŞ M. B. , NAİR F., ERTURUN V., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KARŞIT EKSTRÜZYON İŞLEMİNİN AL ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN İÇYAPI MEKANİK VE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2009 - 2013
 8. KARAMIŞ M. B. , NAİR F., KARA A., ERTURUN V., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KARŞIT EKSTRÜZYON İŞLEMİNİN AL ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ., 2009 - 2011
 9. KARAMIŞ M. B. , ERTURUN V., NAİR F., SARI F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KARŞIT EKSTRÜZYON İŞLEMİNİN AL ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERDE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2009 - 2011
 10. İLBAŞ M., ERTURUN V., YILMAZ İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, GAZ TÜRBİN MOTOR KOMPRESÖR ÜNİTESİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN TEST SİSTEMİNİN KURULUMU, 2008 - 2010

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Investigation of the effect of sloping head fault in solid riveting on the strength of the joint
  SOYLAK M., ERTURUN V.
  AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, 2022 (Hakemli Dergi)
 2. Investigation of Microstructure of Aluminum Based Composite Material Obtained by Mechanical Alloying
  ERTURUN V., Cetin S., ŞAHİN O.
  METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL, cilt.27, sa.6, ss.1662-1670, 2021 (Hakemli Dergi)
 3. Investigation of Microstructural Evolution in Ball-Milling of SiC Reinforced Aluminum Matrix Composites
  Erturun V., Şahin O.
  POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS, cilt.57, ss.687-696, 2019 (Hakemli Dergi)
 4. The Effect of Magnesium Additives on Aluminum-Based Composites Structure
  ŞAHİN O., ERTURUN V.
  POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS, cilt.57, ss.384-390, 2018 (Hakemli Dergi)
 5. The Influences of Reciprocating Extrusion Passes on the Microstructure Properties of Al 6061/SiC Composites
  ERTURUN V., KARAMIŞ M. B.
  POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS, cilt.56, ss.617-624, 2018 (Hakemli Dergi)
 6. High-Performance Metal/Carbide Composites with Far-From-Equilibrium Compositions and Controlled Microstructures
  HU L., O'Neil M., ERTURUN V., Benitez R., Proust G., Karaman I., Radovic M.
  SCIENTIFIC REPORTS, cilt.6, 2016 (Hakemli Dergi)
 7. The effects of a reciprocating extrusion process on the friction and wear behaviors of AA 6061/SiC composites
  ERTURUN V., KARAMIŞ M. B.
  JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH, cilt.31, sa.3, ss.388-395, 2016 (Hakemli Dergi)
 8. Effects of reciprocating extrusion process on mechanical properties of AA 6061/SiC composites
  ERTURUN V., KARAMIŞ M. B.
  TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, cilt.26, sa.2, ss.328-338, 2016 (Hakemli Dergi)
 9. AGING EFFECTS ON THE MICROSTRUCTURE OF A TUNGSTEN INERT GAS WELDED AA2024 ALLOY
  Erturun V., Kumru S., Fıdan H.
  JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, cilt.22, ss.372-383, 2016 (Hakemli Dergi)
 10. Investigation on effects of reciprocating extrusion process on microstructure of AA 6061 based composites
  KARAMIŞ M. B. , ERTURUN V., Sari F. N.
  MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.28, sa.12, ss.1379-1384, 2012 (Hakemli Dergi)
 11. Friction and wear behaviors of reciprocatingly extruded Al-SiC composite
  KARAMIŞ M. B. , Sari F. N. , ERTURUN V.
  JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.212, sa.12, ss.2578-2585, 2012 (Hakemli Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. The effect of ball milling on crystallite size
  Şahin O., Erturun V.
  The Academic Perspective Procedia, cilt.3, sa.1, ss.543-549, 2020 (Hakemli Dergi)
 2. Bilyeli öğütmenin metal matrisli kompozitlerin sinterlemesine etkilerinin incelenmesi
  ERTURUN V.
  DÜMF Mühendislik Dergisi, cilt.9, ss.255-267, 2018 (Hakemli Dergi)
 3. An Investigation On The Tribological Properties Of Over Deformed Al/Sicp Composites
  KARAMIŞ M. B. , SARI F. N. , ERTURUN V.
  World Journal Of Engineering (WJOE), cilt.8, ss.535-536, 2011 (Hakemli Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Effect of High Energy Ball Milling to Metal Matrix Composite
  Erturun V., Şahin O.
  Turkeytrib 2020, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2020, ss.26-32
 2. YÜKSEK ENERJİLİ MEKANİK ALAŞIMLAMA SÜRESİNİN ALÜMİNYUM MATRİSLİ KOMPOZİTE ETKİSİ
  Behret G., Erturun V.
  8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-UBAK 2020, Çorum, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2020, ss.215-221
 3. ALÜMİNYUM ESASLI SiC TAKVİYELİ KOMPOZİTİN BİLYELİ ÖĞÜTME SONRASI SİNTERLENEREK ÜRETİMESİ VE MİKRO YAPISININ İNCELENMESİ
  Çetin S., ŞAHİN O., ERTURUN V.
  International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2018, ss.28
 4. Effect of Magnesium Amount on Microstructure Properties of Ballmilled Aluminum Based Composite
  ŞAHİN O., ERTURUN V.
  BalkanTRib’xx17, 13 - 15 Eylül 2017, ss.116
 5. The Effect Of Reciprocating Extrusion Pass Number Of Aluminum 6061 Based Composites Microstructure
  SARI F. N. , ERTURUN V., KARAMIŞ M. B.
  2nd International Conference on Engineering and Natural Science, Sarajevo, Bosna-Hersek, 16 - 20 Mayıs 2016, ss.1907-1914
 6. KARŞIT EKSTRÜZYON İŞLEMİNİN AL ESASLI KOMPOZİTLERİN YORULMA DAVRANIŞINA ETKİSİ
  ERTURUN V., KARAMIŞ M. B.
  V. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI, Kayseri, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2014, ss.1-9
 7. Karşıt Ekstrüzyon İşleminin Al Esaslı Kompozitlerin Yorulma Davranışına Etkisi
  ERTURUN V., KARAMIŞ M. B.
  V. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2014, ss.1-9
 8. Karşıt ekstrüzyon İşleminin Al esaslı kompozitlerin mekanik özelliklerine etkisi
  KARAMIŞ M. B. , SARI F. N. , ERTURUN V.
  II.Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, cilt.1, sa.1, ss.356-370
 9. Karşıt Ekstrüzyon İşleminin AA 6063 Esaslı Kompozitlerin Mikro Yapısına Etkileri
  ERTURUN V., KARAMIŞ M. B. , SARI F. N. , NAİR F.
  I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2011, ss.175-183
 10. An Investigation On The Effects Of Reciprocating Extrusion Process On Microstructure Of AA 6061 Based Composites, 4-8 Eylül 2011, pp.25-
  ERTURUN V., SARI F. N. , KARAMIŞ M. B.
  12th International Symposium On Physics Of Materials, Prague, Çek Cumhuriyeti, 4 - 08 Eylül 2011, ss.25
 11. An Investigation On The Effects Of Reciprocating Extrusion Process On Microstructure Of Aa 6061 Based Composites
  KARAMIŞ M. B. , ERTURUN V., SARI F. N.
  12th International Symposium On Physics Of Materials, 4 - 08 Eylül 2011, ss.25
 12. Aşırı Plastik Deformasyonun Al Esaslı Seramik Takviyeli Kompozitlerin İçyapı, Mekanik Ve Tribolojik Özelliklerine Etkileri
  ERTURUN V., SARI F. N. , NAİR F., KARAMIŞ M. B.
  13th International Materials Symposium, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2010, ss.170-178
 13. Metal Matrisli Kompozit Malzemelerin Havacılıkta Kullanım alanları
  GÜNEŞ S., ERTURUN V.
  Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.138-142
 14. Alüminyumun Haddelenmesi
  TANGÖZ S., ERTURUN V.
  Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.123-128
 15. Alüminyum Esasli Kompozit Malzeme Üretimi Ve Haddelenmesi
  ERTURUN V., YILDIZLI K., KARAMIŞ M. B.
  III. Alüminyum Sempozyumu, 1 - 04 Kasım 2007
 16. Alüminyum esaslı kompozit malzeme üretimi ve haddelenmesi
  ERTURUN V., YILDIZLI K., KARAMIŞ M. B.
  III. Alüminyum Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, ss.1
 17. A4 Perçinlerin Alüminyum Levhalarda Bindirme Perçin Bağlantılarındaki Frettıng Aşınma Davranışının İncelenmesi
  ERTURUN V., ODABAŞ D., YILDIZLI K.
  I. Havacılık ve Uzay Konferansı, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2006, ss.1-9
 18. AA 6061-T6 Alüminyum Levhalarının Bindirme Perçin Bağlantılarındaki Fretting Aşınma Davranışının Değerlendirilmesi
  ERTURUN V., ODABAŞ D., YILDIZLI K.
  Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2006, ss.503-507

Akademik İdari Deneyim

2020 - 2022 Dekan Yardımcısı Erciyes Üniversitesi, Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi
2016 - 2016 Dekan Yardımcısı Erciyes Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
2015 - 2016 Bölüm Başkanı Erciyes Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Gövde Motor
2014 - 2015 Bölüm Başkanı Erciyes Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Uçak Gövde-Motor Bölümü
2008 - 2014 Bölüm Başkanı Erciyes Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Pilotaj

Verdiği Dersler

Hava Aracı Malzeme Bilgisi, Lisans, 2012 - 2013
Uçak Temel Bilgisi, Lisans, 2012 - 2013

Yönetilen Tezler

Erturun V., YÜKSEK ENERJİLİ BİLYELİ ÖĞÜTME İLE SiC TAKVİYELİ Al-Cu-Mg KOMPOZİT MALZEMENİN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU, Doktora, O.ŞAHİN(Öğrenci), 2020
Erturun V., MEKANİK ALAŞIMLAMA İLE ÜRETİLEN GRAFEN TAKVİYELİ ALÜMİNYUM ESASLI MALZEME KARAKTERİZASYONU, Yüksek Lisans, G.BEHRET(Öğrenci), 2020
Erturun V., ALÜMİNYUM ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ MEKANİK ALAŞIMLAMA YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ KOMPOZİT MALZEMENİN MİKRO YAPISININ İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, S.Çetin(Öğrenci), 2018
ERTURUN V., MEKANİK ALAŞIMLANMIŞ ALÜMİNYUM ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN MİKRO YAPISININ İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, O.Şahin(Öğrenci), 2016

Metrikler





Araştırma Alanları

Makina Mühendisliği, Konstrüksiyon ve İmalat, Triboloji , Malzeme , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Kompozitler, Üretim Metalurjisi, Toz Metalurjisi, Mühendislik ve Teknoloji