Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Calculation of Rate of Return on Investments in Individual Pension System: A Case Study With Actual Data

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, vol.14, no.52, pp.509-530, 2019 (International Refereed University Journal)

Taksit Ertelemeli Kredilerin Muhasebeleştirilmesi: Değerleme ve Kayıtlama Yaklaşımlarına İlişkin Öneriler

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.16, pp.133-148, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Devlet Teşviki Kapsamındaki Düşük Faizli Kredilerin BOBİ FRS Açısından Değerlendirilmesi

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.20, no.4, pp.761-784, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir ve Giderlerin Ertelenmiş Vergi Etkisi: Satışa Hazır Finansal Varlık Olarak Sınıflandırılmış Hazine Bonosu Örneği

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.30, no.4, pp.679-704, 2016 (International Refereed University Journal)

Diğer Kapsamlı Kâr/Zarar Tablosu Hesaplarının Ertelenmiş Vergi Etkisi: Özellikli Durumların Değerlendirilmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.167-201, 2015 (International Refereed University Journal)

Sabit Kıymet Yenileme Fonu Uygulamasının Finansal Raporlama Açısından Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, vol.11, no.24, pp.155-180, 2015 (International Refereed University Journal)

Ertelenmiş Vergi Etkilerinin İzlenmesinde Alternatif Yaklaşımlar: Duran Varlığın Ek Taahhütte Bulunularak İktisabı Örnek Uygulaması

Cumhuruyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.16, no.1, pp.135-154, 2015 (International Refereed University Journal)

The Evaluation of Financial Reporting of Value Added Tax Based Receivables Within the Framework of Effect Analysis on Taxable and Accounting Profit

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.24, pp.299-319, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Hisse Senedi Piyasalarının Finansal Tablo Duyurularına Tepkisi ve Bu Tepkinin Büyüklüğünü Belirleyen Etmenler: Literatür İncelemesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.3, pp.163-184, 2013 (National Refreed University Journal)

The Evaluation of Construction Contracts In Terms of Financial Reporting

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, no.21, pp.106-129, 2013 (National Refreed University Journal)

Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde, Mali Müşavir (SMMM) Olma Niyetinin Altında Yatan Faktörlerin Analizi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.14, pp.145-162, 2011 (National Refreed University Journal)

Muhasebe Standartlarına Göre Finansal Tablo Hatalarının Düzeltilmesi ve Raporlanması

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.111-127, 2011 (National Refreed University Journal)

Özellikli Durumlar Bağlamında Muhasebe İşlemlerinde Hasılatın Kayda Alınması

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.33, pp.279-293, 2009 (National Refreed University Journal)

İştiraklerin Değerlemesinde Özkaynak Yöntemi

Mali Pusula Dergisi, no.55, pp.28-39, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Hileli Finansal Raporlamanın Oluşumu ve Doğurduğu Sorunlar

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.32, pp.239-258, 2009 (National Refreed University Journal)

İşletmelerde Entelektüel Sermayenin Geliştirilmesi ve Ölçülmesi

Mali Pusula Dergisi, no.54, pp.46-57, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Yeni Üretim Ortamında Genel Üretim Maliyetleri ve Kayseri'deki Bazı Uygulamalara İlişkin Bir Araştırma

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.25, pp.119-140, 2005 (National Refreed University Journal)

Teknolojik Gelişmeler ve Rekabet Koşullarının Doğurduğu Maliyetleme Sorunları

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), vol.6, no.3, pp.167-193, 2004 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Compulsory Education Related Problem Areas in Accounting Education: Suggestions and Considerations

Third International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS III), Budapeşte, Hungary, 19 - 22 June 2018, vol.1, no.1, pp.259-277

The Relationship Between Learning Oriented Climate and Work Life Quality in Accounting Offices in Turkey

8th International Academy of Management and Business (IAMB) Conference, Spain, 1 - 04 June 2010, pp.1-10

Books & Book Chapters

Audit of The Payroll and Personnel Cycle (Chapter 20)

in: Auditing and Assurance Services, Seval KARDEŞ SELİMOĞLU,Yasemin KÖSE, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.662-684, 2021

Audit of The Capital Acquisition and Repayment Cycle (Chapter 22)

in: Auditing and Assurance Services, Seval KARDEŞ SELİMOĞLU,Yasemin KÖSE, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.715-735, 2021

Audit of the Inventory and Warehousing Cycle (Chapter 21)

in: Auditing and Assurance Services, Seval KARDEŞ SELİMOĞLU,Yasemin KÖSE, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.685-714, 2021