Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bireysel Emeklilik Sistemi Yatırımlarının Getiri Oranlarının Hesaplanması: Bir Vaka Analizi

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, cilt.14, ss.509-530, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Taksit Ertelemeli Kredilerin Muhasebeleştirilmesi: Değerleme ve Kayıtlama Yaklaşımlarına İlişkin Öneriler

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.133-148, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Devlet Teşviki Kapsamındaki Düşük Faizli Kredilerin BOBİ FRS Açısından Değerlendirilmesi

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, cilt.20, ss.761-784, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir ve Giderlerin Ertelenmiş Vergi Etkisi: Satışa Hazır Finansal Varlık Olarak Sınıflandırılmış Hazine Bonosu Örneği

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.30, ss.679-704, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Diğer Kapsamlı Kâr/Zarar Tablosu Hesaplarının Ertelenmiş Vergi Etkisi: Özellikli Durumların Değerlendirilmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.167-201, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sabit Kıymet Yenileme Fonu Uygulamasının Finansal Raporlama Açısından Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.11, ss.155-180, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ertelenmiş Vergi Etkilerinin İzlenmesinde Alternatif Yaklaşımlar: Duran Varlığın Ek Taahhütte Bulunularak İktisabı Örnek Uygulaması

Cumhuruyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.135-154, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hisse Senedi Piyasalarının Finansal Tablo Duyurularına Tepkisi ve Bu Tepkinin Büyüklüğünü Belirleyen Etmenler: Literatür İncelemesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.27, ss.163-184, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinin Finansal Raporlama Açısından Değerlendirilmesi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, ss.106-129, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde, Mali Müşavir (SMMM) Olma Niyetinin Altında Yatan Faktörlerin Analizi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.145-162, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhasebe Standartlarına Göre Finansal Tablo Hatalarının Düzeltilmesi ve Raporlanması

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.30, ss.111-127, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Özellikli Durumlar Bağlamında Muhasebe İşlemlerinde Hasılatın Kayda Alınması

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, ss.279-293, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İştiraklerin Değerlemesinde Özkaynak Yöntemi

Mali Pusula Dergisi, ss.28-39, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hileli Finansal Raporlamanın Oluşumu ve Doğurduğu Sorunlar

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, ss.239-258, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşletmelerde Entelektüel Sermayenin Geliştirilmesi ve Ölçülmesi

Mali Pusula Dergisi, ss.46-57, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yeni Üretim Ortamında Genel Üretim Maliyetleri ve Kayseri'deki Bazı Uygulamalara İlişkin Bir Araştırma

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, ss.119-140, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teknolojik Gelişmeler ve Rekabet Koşullarının Doğurduğu Maliyetleme Sorunları

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), cilt.6, ss.167-193, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Compulsory Education Related Problem Areas in Accounting Education: Suggestions and Considerations

Third International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS III), Budapeşte, Macaristan, 19 - 22 Haziran 2018, cilt.1, no.1, ss.259-277

The Relationship Between Learning Oriented Climate and Work Life Quality in Accounting Offices in Turkey

8th International Academy of Management and Business (IAMB) Conference, İspanya, 1 - 04 Haziran 2010, ss.1-10