Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2000 - 2003 Post Graduate

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 1995 - 1999 Under Graduate

  Erciyes Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Hileli Finansal Raporlamanın Engellenmesinde Kurumsal Yönetim ve Dış Denetimin Rolü: Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2003 Post Graduate

  Yeni Üretim Ortamında Genel Üretim Maliyetleri

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English