Scientific Activities

Jury Memberships

 • June 2017 Doctorate

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Muhasebe B.D.

  Çalışanlara Sağlanan Faydaların Muhasebe Standartları ve Mevzuat Açısından İncelenmesi: Bir Uygulama Örneği

 • April 2017 Doctorate

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Muhasebe B.D.

  İşletmelerde Risk Raporlama: Türkiye ve Gelişmiş Ülke Uygulamaları

 • July 2016 Doctorate

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  "Bağımsız Denetimde Duygusal Zeka: Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Uygulama" başlıklı Doktora Tez Savunma Jürisi

 • July 2016 Doctorate

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Üzerinde Vergi Ahlâkı ve Vergi Adaleti Algısının Etkisi: Kurumsallaşmanın Aracılık Rolü ve Kobiler Üzerinde Bir Araştırma" başlıklı Doktora Tez Savunma Etkinliği