Dr.Öğr.Üyesi

EMRAH ŞİMŞEK


VETERİNER FAKÜLTESİ

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

Eğitim Bilgileri

2011 - 2015

2011 - 2015

Doktora

Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Ad, Türkiye

2004 - 2009

2004 - 2009

Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Aydın/Bozdoğan Yöresinde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Paraziter Yaygınlığın Araştırılması

Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner , Parazitoloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katalım Belgesi

ERÜ

2010

2010

Kalite Yönetimi

TS EN ISO22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

ADÜ

2010

2010

Sağlık ve Tıp

Deney Hayvanları Kullanım Kursu Sertifikası

ADÜ

2009

2009

Sağlık ve Tıp

Suni Tohumlama Sertifikası

ADÜ

2009

2009

Kalite Yönetimi

Gıda İşletmelerinde Sorumlu Müdürlük Sertifikası

ADÜ

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Klinik Öncesi Bilimler, Veteriner Parazitoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Parasites Detected by Examination of Fecal Samples in Wrestling Camels

Aypak S., Eren H., Bakirci S., Uner S., Simsek E. , Boga B., et al.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.19, ss.371-374, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

First Molecular Data on Myxobolus episquamalis (Myxozoa: Myxosporea) Infecting the Scale of Grey Mullet (Mugil cephalus) from Turkey

Şimşek E.

Turkiye Parazitol Derg, cilt.43, ss.135-142, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2016

2016

Anisakiasis ve Halk Sağlığı

ŞİMŞEK E. , YILMAZ E.

Türkiye Klinikleri, cilt.2, ss.38-44, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

The First Case of Otomyiasis Caused by Sarcophaga spp. (Diptera; Sarcophagidae) Larvae in a Goose in the World

ALDEMİR O. S. , ŞİMŞEK E. , AYAN A.

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.38, ss.211-213, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2012

2012

İstanbul İlinde Köpeklerde Zoonoti k Visseral Leishmaniasisin Araştı rılması

AYSUL N., EREN H., GARGILI A., ERTABAKLAR H., ERTUĞ S., ŞİMŞEK E. , et al.

Animal Health, Production and Hygiene, cilt.1, ss.21-25, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

2012

2012

Bir Köpekte Travmatik Myiasis Olgusu

ALDEMİR O. S. , URAL K., AYSUL N., DERİCEGÖZ O., ŞİMŞEK E. , GÜLER A. G.

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.36, ss.109-111, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Sivas Yöresinden Toplanmış Sülük Izolatlarının Moleküler Karakterizasyonu

Caner Küliğ C., Şimşek E. , Yetişmiş G. , Önder Z. , Çiloğlu A. , Pekmezci G. Z. , et al.

21. Parazitoloji Kongresi , İzmir, Türkiye, 28 September - 03 October 2019, ss.399

2018

2018

First Molecular Data on Myxobolus episquamalis (Myxozoa: Myxosporea) Infecting The Scale of Grey Mullet (Mugil cephalus) off The Turkish Black Sea Coasts

ŞİMŞEK E.

13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Ankara, Türkiye, 21 - 23 November 2018, ss.21

2018

2018

Molecular Characterization of Newly Identified CsPV1 in Turkey: A First Report

BERBER E. , ŞİMŞEK E. , GENÇAY GÖKSU A.

2nd Intemational Congress of Veterinary Microbiology Congress, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2018

2018

2018

DETECTION OF SHIGA-TOXIGENIC ESCHERICHIA COLI (STEC) IN FISHES MARKETED IN KAYSERI, TURKEY

ERTAŞ ONMAZ N. , ŞİMŞEK E. , HIZLISOY H. , AL S. , KARADAL F., YILDIRIM Y. , et al.

3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Türkiye, 10 - 12 October 2018, ss.380

2018

2018

Development of Antigen Elisa to Detect of Cryptosporidium parvum From Fecal Samples

ŞİMŞEK E. , ÇANAKOĞLU N. , BERBER E. , SÖZDUTMAZ İ.

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018, ss.6

2018

2018

Molecular Identification and Phylogenetic Characterization of Zoonotic Trematodes in Freshwater Fishes caught from the Central Anatolia Region of Turkey

Şimşek E. , Yıldırım A. , Yılmaz E. , İnci A. , Düzlü Ö. , Önder Z. , et al.

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 September 2018, ss.50

2018

2018

Comparison of Different Purification and Isolation Methods for Cryptosporidium Oocysts from Fecal Samples

ŞİMŞEK E. , BERBER E.

ECOLOGY 2018 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018, ss.511

2017

2017

Aydın yöresindeki yabani kuşlarda kanatlı haemosporidian parazitlerin moleku¨ler prevalansı

ŞİMŞEK E. , ÇİLOĞLU A. , GÜLER A. G. , YILDIRIM A. , Aysul N., İNCİ A.

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 September 2017, ss.323-324

2017

2017

Broyler yetiştiriciliğinde coccidiosisden korunmada betain ve aşı etkinliğinin araştırılması

GÜLER A. G. , BOZKURT M., AYSUL N., ŞİMŞEK E. , EREN H.

ULUSLARARASI KATILIMLI 20. ULUSAL PARAZITOLOJI KONGRESI, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 September 2017, ss.311-312

2015

2015

Aydın/Bozdoğan Yöresinde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Paraziter Yaygınlığın Araştırılması

ŞİMŞEK E. , Aldemir O. S.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 October 2015, ss.104-105

2015

2015

Dünyada İlk Kez Bir Kazda sarcophaga spp. Larvaları Tarafından Oluşturulan Otomyiazis Olgusu

ALDEMİR O. S. , ŞİMŞEK E. , AYAN A.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 October 2015, ss.134

2011

2011

Güreş Develerinde Dışkı Bakılarına Göre Saptanan Parazitler

AYPAK S., EREN H., BAKIRCI S., ÜNER S., ŞİMŞEK E. , BOĞA B., et al.

XVII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kars, Türkiye, 4 - 10 September 2011, ss.289-290

Desteklenen Projeler

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Mayıs 2018

Mayıs 2018

2nd International Vaccinology Congress and DNA Vaccine Workshop supported by ISV

İzmir

Eylül 2017

Eylül 2017

ULUSLARARASI KATILIMLI 20. ULUSAL PARAZITOLOJI KONGRESI

Eskişehir

Mayıs 2017

Mayıs 2017

ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Kayseri

Ekim 2015

Ekim 2015

XIX. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu

Erzurum

Nisan 2015

Nisan 2015

Impact of Environmental Changes on Population Dynamics of Insect Pests and Vector-Borne Diseases

Kayseri

Mart 2014

Mart 2014

21. Yüzyılda Vektör Kontrolü; Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği

Kayseri

Kasım 2013

Kasım 2013

II. International Meeting on Apicomplexan Parasites in Farm Animals Proceedings

Aydın/Kuşadası

Ekim 2013

Ekim 2013

XVIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Denizli

Kasım 2011

Kasım 2011

IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi

Antalya

Eylül 2011

Eylül 2011

XVII. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Kars

Nisan 2011

Nisan 2011

Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürleri 13. Toplantısı

İzmirAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 9

h-indeksi (WOS): 1