Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A Report of Case: Central Giant Cell Granuloma, Diagnose, Treatment and Follow-Up

Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology, vol.119, pp.127, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Primary double teeth and their effect on permanent successors

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, vol.15, no.3, pp.309-312, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Shovel-shaped incisors in the Black Sea region population of Turkey

JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, vol.9, pp.253-257, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Management of Ameloblastoma with Different Imaging Modalities

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, vol.28, no.3, pp.145-155, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

BİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN BİREYLERİN SİSTEMİK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, pp.333-340, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN BİREYLERİN SİSTEMİK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Keratokistik Odontojenik Tümör: Bir Olgu Sunumu

Ankara Diş Hekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.1502-1506, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

KONJENİTAL SÜT KANİN EKSİKLİĞİ İKİ OLGU SUNUMU

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, no.14, pp.4-7, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Dünyada ve Türkiye de Diş Hekimliği Radyolojisi Eğitiminin Gelişimi

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, vol.24, no.2, pp.60-66, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Central Giant Cell Granuloma in Mandible A Case Report

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases, vol.1, pp.281-284, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Parakeratotik Tip Keratokistik Odontojenik Tümör Olgu Sunumu

ADO Klinik Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.1501-4506, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Mandibuler Tutulumlu Santral Dev Hücreli Granülom

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi, vol.1, pp.281-284, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Barodontalji Az Bilinen Bir Ağrı Durumu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.112-117, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Giant radicular cyst with bilateral maxillary sinus involvement

Journal of Oral and Maxillofacial Radiology, vol.2, no.2, pp.52-55, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

CASE REPORT ORAL FINDINGS OF ROTHMUND THOMSON SYNDROME

Case Reports in Dentistry, vol.2013, no.935716, pp.1-4, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Denture related hyperplasia a clinical study of a Turkish population group

Brazilian Dental Journal, vol.20, no.3, pp.243-248, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

INTRAORAL FINDINGS OF PAPILLON LEFEVRE SYNDROME

Journal of Dentistry for Children, vol.75, no.1, pp.99-103, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Odontogenic Keratocyst : A Case Report

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 April 2019

Türk Dişhekimleri Birliği25. Uluslararası Dişhekimliği KongresiBildiri Özetleri

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 September 2019, pp.352

Üst birinci molarlarda alveoler kemik kaybının sinüs mukoza kalınlığı ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi

3.Uluslararası Oral Diyagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 April 2019, vol.6, pp.104-107

Bifosfonat kullanan hastaların mandibular kemik yapısının fraktal analiz ile incelenmesi

3.Uluslararası Oral Diyagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 April 2019, vol.6, pp.200-204

ECTODERMAL DYSPLASIA SYNDROME WITH ANODONTIA: A CASE REPORT

TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ve Expodental 2018, Turkey, 27 - 30 September 2018

Konka bulloza tiplerinin maksiller sinüs patolojileri ileilişkisi

3.Uluslararası Oral Diyagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 April 2019, vol.6, pp.25-30

Temporomandibular Joint Internal Derangements Related To Posterior Dentition

Conference of European Prosthodontic Association, Madrid, Spain, 13 - 15 September 2018

CORTICAL BONE THICKNESS AND DENSITY ALTERATION OF BRUXIST PATIENTS

16th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 14 - 16 June 2018, pp.90

Periapikal Lezyonların Değerlendirilmesinde USG’nin Avantaj ve Kısıtlılıkları.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi ‘’7. Bilimsel Toplantısı’’., 13 - 15 April 2017

Mandibular Kondilde Lokalize Bir Anevrizma Kisti

Türk Dişhekimleri Birliği23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017, vol.23, pp.499

Radyoloji Stajyeri Öğrenclerin Radyografi hatalarının Değerlendirilmesi

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

Dünyada ve Ülkemizde Diş Hekimliği Radyolojisi Eğitiminin Gelişimi

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

Books & Book Chapters

Oral Radyolojide Hatalar ve Artefaktlar

in: Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları, ÖZCAN ilknur, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.351-400, 2017

Oral radyolojide hatalar ve artefaktlar

in: Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları, Özcan İlknur, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.351-400, 2017