Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Report of Case: Central Giant Cell Granuloma, Diagnose, Treatment and Follow-Up

Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology, vol.119, pp.127, 2015 (Journal Indexed in SCI)

Primary double teeth and their effect on permanent successors

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, vol.15, no.3, pp.309-312, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Shovel-shaped incisors in the Black Sea region population of Turkey

JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, vol.9, pp.253-257, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Management of Ameloblastoma with Different Imaging Modalities

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, vol.28, no.3, pp.145-155, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN BİREYLERİN SİSTEMİK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, pp.333-340, 2018 (Other Refereed National Journals)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN BİREYLERİN SİSTEMİK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Keratokistik Odontojenik Tümör: Bir Olgu Sunumu

Ankara Diş Hekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.1502-1506, 2016 (Other Refereed National Journals)

Dünyada ve Türkiye de Diş Hekimliği Radyolojisi Eğitiminin Gelişimi

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, vol.24, no.2, pp.60-66, 2016 (Other Refereed National Journals)

KONJENİTAL SÜT KANİN EKSİKLİĞİ İKİ OLGU SUNUMU

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, no.14, pp.4-7, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Central Giant Cell Granuloma in Mandible A Case Report

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases, vol.1, pp.281-284, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Parakeratotik Tip Keratokistik Odontojenik Tümör Olgu Sunumu

ADO Klinik Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.1501-4506, 2016 (Other Refereed National Journals)

Mandibuler Tutulumlu Santral Dev Hücreli Granülom

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi, vol.1, pp.281-284, 2015 (Other Refereed National Journals)

Barodontalji Az Bilinen Bir Ağrı Durumu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.112-117, 2015 (Other Refereed National Journals)

Giant radicular cyst with bilateral maxillary sinus involvement

Journal of Oral and Maxillofacial Radiology, vol.2, no.2, pp.52-55, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

CASE REPORT ORAL FINDINGS OF ROTHMUND THOMSON SYNDROME

Case Reports in Dentistry, vol.2013, no.935716, pp.1-4, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Denture related hyperplasia a clinical study of a Turkish population group

Brazilian Dental Journal, vol.20, no.3, pp.243-248, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

INTRAORAL FINDINGS OF PAPILLON LEFEVRE SYNDROME

Journal of Dentistry for Children, vol.75, no.1, pp.99-103, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Odontogenic Keratocyst : A Case Report

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 April 2019

Türk Dişhekimleri Birliği25. Uluslararası Dişhekimliği KongresiBildiri Özetleri

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 September 2019, pp.352

Üst birinci molarlarda alveoler kemik kaybının sinüs mukoza kalınlığı ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi

3.Uluslararası Oral Diyagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 April 2019, vol.6, pp.104-107

Bifosfonat kullanan hastaların mandibular kemik yapısının fraktal analiz ile incelenmesi

3.Uluslararası Oral Diyagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 April 2019, vol.6, pp.200-204

ECTODERMAL DYSPLASIA SYNDROME WITH ANODONTIA: A CASE REPORT

TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ve Expodental 2018, Turkey, 27 - 30 September 2018

Konka bulloza tiplerinin maksiller sinüs patolojileri ileilişkisi

3.Uluslararası Oral Diyagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 April 2019, vol.6, pp.25-30

Temporomandibular Joint Internal Derangements Related To Posterior Dentition

Conference of European Prosthodontic Association, Madrid, Spain, 13 - 15 September 2018

CORTICAL BONE THICKNESS AND DENSITY ALTERATION OF BRUXIST PATIENTS

16th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 14 - 16 June 2018, pp.90

Periapikal Lezyonların Değerlendirilmesinde USG’nin Avantaj ve Kısıtlılıkları.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi ‘’7. Bilimsel Toplantısı’’., 13 - 15 April 2017

Mandibular Kondilde Lokalize Bir Anevrizma Kisti

Türk Dişhekimleri Birliği23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017, vol.23, pp.499

Ultrasonographic Tongue Thickness Evaluation of Patients with Class I, Class II and Class III Maloclusion

22nd Bass Congress Contemporary Challenges in Dentsitry, Selanik, Greece, 4 - 07 May 2017

Radyoloji Stajyeri Öğrenclerin Radyografi hatalarının Değerlendirilmesi

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

Dünyada ve Ülkemizde Diş Hekimliği Radyolojisi Eğitiminin Gelişimi

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

Books & Book Chapters

Oral Radyolojide Hatalar ve Artefaktlar

in: Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları, ÖZCAN ilknur, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.351-400, 2017

Oral radyolojide hatalar ve artefaktlar

in: Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları, Özcan İlknur, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.351-400, 2017