Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rus Dış Politikasında Yeni-Batıcılıktan Çok Kutupluluğa Değilen Siyasal Söylem 1993 Dış Politika Konsepti ve 1997 Ulusal Güvenlik Stratejisi

UBAK: 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Sosyal ve Eğitim Bilimleri, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.1, pp.187-188

”Baba-Akım Uluslararası İlişkiler’in Devlet Anlatısının Eleştirisi: Toplumsal Cinsiyet Analiz Düzeyinde Feminist Devlet Kuramının İmkanı

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi: Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 2018, pp.65-69

Azerbaycan Türkiye İlişkileri: Bir Millet İki Devlet

Heyder Eliyev: Multikulturalizm ve Tolerantlıq İdeologiası I Beynelxalq Elmi Konferans, Meruzlerin Tezisleri, Kayseri, Turkey, 9 April - 05 May 2018

Süper Güç Kimliği İnşasında BM Güvenlik Konseyi Üyeliğinin Rolü: Soğuk Savaşta Sovyet Vetoları

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi Ekim Devrimi’nin 100. Yılı: Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş, Uluslararası Sistem, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2017, pp.276-281

“Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü ve Modern İpekyolu Girişimi Siyasetinde Mitler ve Gerçekler”,

Uluslararası I. İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 21 September - 23 October 2017, pp.15-17

Elif Şimşek Özkan / Süper Güç Kimliği İnşasında BM Güvenlik Konseyi Üyeliğinin Rolü: SoğukSavaşta Sovyet Vetoları

• “Süper Güç Kimliği İnşasında BM Güvenlik Konseyi Üyeliğinin Rolü: Soğuk Savaşta Sovyet Vetoları”, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2017

Rus Ulusal Kimliği ve Dış Politikası

I. Sosyal Bilimler Doktora Öğrencileri Çalıştayı, Ankara, Turkey, 23 May 2012 - 25 March 2014, vol.1, no.1, pp.2

“Re-thinking Political Transition Literature: Ukraine’s Post-Soviet Transition with Janissary Rhythms”

3. European Conference on Social and Behavioral Science, Roma, 6 - 08 February 2014, no.1, pp.171

Göç ve Kimlik: Göçün Ellinci Yılınca Almanya’daki Türkiye Kökenli İşçilerin Kimlik Problemleri

Küreselleşme, Yeni Eşitsizlikler ve Vatandaşlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 March 2012 Sustainable Development

“Rus Dış Politikasının İç Dinamikleri: Rusya’nın Gürcistan Müdahalesi ve Sonrası”

Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 October - 16 November 2011, no.1, pp.453-467

Books & Book Chapters

ABD İle Stratejik Birliktelikten Rusya İle Çok Boyutlu Stratejik Ortaklığa: Yeni Dünya Düzeni ve Ertesinde Türkiye ABD İlişkiler ve Rusya (1991-2008)

in: Türk Amerikan İlişkiler İki Yüzyıllık Süreç ve Ötesi, Demir Sertif, Eminoğlu Ayça, Editor, BARIŞ, Ankara, pp.611-658, 2019

Kosova Krizi ve Rusya’nın Kosova Siyaseti (1992-2008)

in: 21. Yüzyılda Krizler: Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletler, Yoldaş Yunus, Becerik Yoldaş Özlem, Editor, DER, İstanbul, pp.149-192, 2019

İkinci Yugoslavya’da Öz Yönetim Esaslari ve Kosova’nin Statüsü

in: Reflections on International Relations Politics History Law, Kenar Nesrin, Amour Philipp O, Editor, IJOPEC, Londrina, pp.11-24, 2019

The Role of Soviet Past In Reformation of Post-Cold War Ukrainian National Identities

in: Reflections on International Relations Politics History Law, Kenar Nesrin, O. Amour Philipp, Editor, IJOPEC, Londrina, pp.25, 2019

The Domestic Dynamics of The Orange Revolution in Ukraine (1991-2004)

in: Contemporary Issues in International Relations Politics and Law,, Doğan, Erkan, Gönüllü, Günay, Editor, IJOPEC, Londrina, pp.39-52, 2018

RE-INSTALLING THE HISTORY TOKEN BEFOREIMPERFECT KAZAKHSTANISATION PROCESS: TRIBALAFFILIATION IN THE POST-SOVIET KAZAKHSTANDURING THE 1990s

in: CURRENT DEBATES IN INTERNATIONAL RELATIONS LAW, Övgü Kalkan Küçüksolak Övgü, Yıldız Abdullah Muhsin, Editor, IJOPEC, Londrina, pp.151-168, 2018

İnşacı Çerçevede 2006 Lübnan Krizi ve 1701 Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı,

in: Contemporary Issues in International Relations Politics and Law, Doğan, Erhan, Gönüllü, Günay, Editor, IJOPEC, Londrina, pp.19-30, 2018

“Rusya Türkiye İlişkileri”,

in: Türk Dış Politikası: Aktörler, Krizler, Tercihler, Çözümler,, Demir, Sertif , Gürson, Poyraz Gürson, Eminoğlu, Ayça, Editor, Barış, Ankara, pp.282-331, 2017

1991’den Bugüne Güney Kafkasya ve Türkiye’nin Dış Politikası”

in: Türkiye’nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası: Türkiye Geleceğin Neresinde?, Nejat Doğan, Ferit Kula, Mehmet Öcal, Editor, Nobel, Ankara, pp.491-521, 2007

Other Publications

Metrics

Publication

26
UN Sustainable Development Goals