Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında İdare Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, pp.453

Bilim İktidar İlişkisi

Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 15 - 17 November 2017, pp.20-30

Metrics

Publication

6
UN Sustainable Development Goals