Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The alpha-2 receptor agonist dexmedetomidine attenuates vancomycin-induced acute kidney injury

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.120, ss.429-433, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Does dexmedetomidine prevent colistin nephrotoxicity?

REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA, cilt.68, ss.383-387, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tetanus in adults: results of the multicenter ID-IRI study.

European journal of clinical microbiology & infectious diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology, cilt.36, ss.1455-1462, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Retrospective analysis of burn injuries caused by hot milk in 159 pediatric patients: 14 years of experience in a burn unit

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.20, ss.281-285, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Dexmedetomidine Added to Levobupivacaine Prolongs Axillary Brachial Plexus Block

ANESTHESIA AND ANALGESIA, cilt.111, ss.1548-1551, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Experiences with endosulfan mass poisoning in rural areas

EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.16, ss.53-56, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Addition of cisatracurium to lidocaine for intravenous regional anesthesia

JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA, cilt.18, ss.194-197, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dexmedetomidine and meperidine prevent postanaesthetic shivering

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, cilt.23, ss.149-153, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Postoperative shivering in children and causative factors

PEDIATRIC ANESTHESIA, cilt.15, ss.1089-1093, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Desflurane anaesthesia increases sister chromatid exchanges in human lymphocytes

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.49, ss.1559-1561, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Addition of dexmedetomidine to lidocaine for intravenous regional anaesthesia

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, cilt.22, ss.447-451, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A seven-year burn unit experience in Kayseri, Turkey: 1996 to 2002

JOURNAL OF BURN CARE & REHABILITATION, cilt.26, ss.79-84, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bilateral vs. unilateral spinal anesthesia for outpatient knee arthroscopies

KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY, cilt.12, ss.155-158, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pre-emptive efficacy of epidural fentanyl in elective abdominal surgery

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, cilt.18, ss.59-63, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Unilateral spinal anaesthesia with hyperbaric bupivacaine

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.42, ss.1083-1087, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dose intravenous meperidine have any pre-emptive analgesic efficacy?

Manegement of pain-A world perspective ıı, cilt.1, ss.163-167, 1996 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

EPHEDRINE ENHANCES ANALGESIC EFFECT OF MORPHINE

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.38, ss.396-397, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nörocerrahide postoperatif yoğun bakım

Cerrahi Yoğun Bakım, cilt.23, ss.19-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Efficacy of loading dose of colistin in Acinetobacter baumannii ventilator-associated pneumonia.

Le infezioni in medicina : rivista periodica di eziologia, epidemiologia, diagnostica, clinica e terapia delle patologie infettive, cilt.25, ss.311-319, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Travmada Anestezi

Türkiye Klinikleri Yoğun Bakım Özel dergisi, cilt.2, ss.17-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakımda Yanık Hastası Yönetimi

Türkiye klinikleri J Plast Surg-Special Topics, cilt.5, ss.13-18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEVERE TOXIC METHANOL POISONING AND MRI FEATURES

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.35, ss.153-156, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Miyastenia Gravisli Olguda Anestezi Yönetimi.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, ss.49-52, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yoğun Bakım Ünitesinde Ciddi Tetanoz Olgu Yönetimi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, ss.143-146, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sezaryen seksiyo operasyonlarında intratekal bupivacaine fentanil veya morfin eklenmesinin etkileri

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.14, ss.85-89, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akut intraoperatif atelektazi (Olgu Sunumu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.27, ss.88-92, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akut intraoperatif atelektazi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.27, ss.88-92, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erişkin Hastalarda Sevofluran ile Anestezi İndüksiyonu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.25, ss.21-27, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Total İntravenöz Anestezide BİS Monitörizasyonu Eşliğinde Alfentanil ve Remifentanil Karşılaştırması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.30, ss.309-314, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Total Kalça Protezi Uygulanan hastalarda, proksikam'ın preemptif analjezi etkinliği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.30, ss.161-165, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hipertansif Hastalarda Entübasyona Hemodinamik Yanıt Sevofluran İndüksiyonu İle Önlenebilir Mi

Türk Anest Rean Cem Mecmuası,, cilt.30, ss.402-407, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akondroplazik bir hastada anestezi uygulaması (Olgu sunumu)

Anestezi Dergisi, cilt.9, ss.127-129, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etomidatın enjeksiyon ağrısına tiopentonun etkisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.21, ss.15-19, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Girişimle Retrograd Endotrakeal Entübasyon” ( Olgu Sunumu)

ANESTEZİ DERGİSİ, cilt.4, ss.148-150, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tiopentalin orta cerebral arter kan akım hızı üzerine etkisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.18, ss.19-22, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Laparoskopik kolesistektomi sırasında gelişen cerrahi amfizem

cağdaş cerrahi dergisi, cilt.8, ss.51-53, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektrokonvülsif tedavide anestezik ajan olarak propofol ve tiopenton'un karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.21, ss.289-292, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Feokromasitoma cerrahisinde anestezi uygulaması

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.15, ss.194-197, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Propofol-fentanil/ propofol-alfentanil ile total intravenöz anestezi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.15, ss.50-57, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Azot protoksitin ameliyathane personeline toksik etkisi.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.13, ss.364-369, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dekürarizasyon'un postoperatif bulantı ve kusmaya etkisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.13, ss.359-363, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFECTS OF ENTERAL NUTRITION ON STRESS ULCER BLEEDING PROPHYLAXIS IN CRITICALLY ILL PATIENTS: MULTICENTER RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

40th ESPEN Congress on Clinical Nutrition & Metabolism, Madrid, İspanya, 31 August - 04 September 2018, cilt.37, ss.6

Hepatotoksik maddeler

22. ulusal multidisipliner klinik toksikoloji kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 23 April 2017

VANKOMİSİN NEFROTOKSİSİTESİ ÜZERİNE DEKSMEDETOMİDİNİN ETKİSİ

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 October 2017

Levobpivakaine eklenen deksmedetomidinin spinal blok üzerine etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2014, cilt.4, ss.6

Acute Renal Failure Due to Ethylen Glycol Intoxication

19.th International Intensive Care Symposium. 2013, Antalya, Türkiye, 19 - 22 May 2013, cilt.5, ss.9

Toxic Epidermal Necrolysis During Treatment of Valproate and Ceftriaxone

19.th International Intensive Care Symposium 2013, Antalya, Türkiye, 19 - 22 May 2013, cilt.5, ss.3

Mantar Zehirlenmesine Bağlı Submasif Hepatik Nekroz

16. Klinik Toksikoloji Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2012, cilt.3, ss.1

Pediatrik kardiyak kateterizasyon uyuglanan hastalarda ketamin propofol sedasyonuna deksmedetomidine eklenmesi faydalımıdır.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.4, ss.3

Kitap & Kitap Bölümleri

Zehirlenmeler Akıl Notları

Çeşitli Antineoplastikler, Hülya Ulusoy, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.435-441, 2019

Zehirlenmeler Akıl Notları

Demir Zehirlenmesi ve Deferoksamin, Hülye Ulusoy, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.309-314, 2019

olgularla Yoğun Bakım Protokolleri

Travma İlişkili Koagülopati, Şenoğlu N, Editör, Ankara Adana Nobel Kitabevi, Ankara, ss.697-708, 2019

Olgularla yoğun Bakım Protokolleri

Çoklu travmalı hastaya yaklaşım, Şenoğlu N, Editör, Ankara Adana Nobel Kitabevi, Ankara, ss.685-696, 2019

cerrahi Yoğun Bakım

Nörocerrahide postoperatif yoğun bakım, Lale Karabıyık, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.19-25, 2018

Pediyatrik Anestezi

Isı regülasyonu, Dilek Özcengiz, Sibel Barış, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.99-118, 2014