Education Information

Education Information

  • 2001 - 2005 Doctorate

    Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı, Turkey

  • 1998 - 2000 Postgraduate

    Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı, Turkey

  • 1991 - 1995 Undergraduate

    Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi Bölümü, Turkey