Education Information

Education Information

 • 1990 - 1994 Doctorate

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Anabilim Dalı, Turkey

 • 1986 - 1988 Postgraduate

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Science, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  Genital Papilloma Virüslerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi ve Tiplendirilmesi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik

 • 1988 Postgraduate

  Bazı İnorganik Kristallerin İnsan Akyuvarı Kromozomlarına Mutajenik Etkisinin Araştırılmas

  Erciyes Üniversitesi, Temel Tıp Bilimleri , Tıbbi Biyoloji

Certificates, Courses and Trainings

 • 2016V3 Workflow (Western Blotting Workshop)

  Health&Medicine , Bio-Rad, Gen-Era

 • 20154th International Workshop on cAMP Signaling, Protein Kinase A and Phosphodiesterases:

  Health&Medicine , Genom and Stem Cell Center

 • 2014Eppendorf New Brunswick Semineri

  Health&Medicine , İncekaralar, Eppendorf

 • 2013Ölçme ve Değerlendirme Kursu

  Education Management and Planning , Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2010Embriyonic Stem Cells

  Health&Medicine , Erciyes University Biotechnology and Research Center

 • 2008Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Health&Medicine , Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

 • 2004Eğitim Becerileri Kursu

  Education Management and Planning , Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2003Tıpta Bilimsel araştırma ve Veri Analizi

  Health&Medicine , Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2001Workshop of Current Concept in hematology-Oncology and Experimental Tumorigenesis

  Health&Medicine , Erciyes University, Turkey, Paterson Institue for Cancer research, UK, Hebrew University, Israel

 • 1995Uygulamalı Floresan İn Situ Hibridizasyon (FISH) Kursu

  Health&Medicine , Ankara üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 1994Protein Structure, function and Stability

  Health&Medicine , ODTU, TUBİTAK, British Council

 • 1993PCR'a dayalı DNA Polimorfizmi Analiz Yöntemleri

  Health&Medicine , Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 1992Nükleik asitler ve uygulamaları

  Health&Medicine , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 1991PCR (Polimeraz Zincirleme Reaksiyonu) Temeli ve Tıpta Uygulama Alanları

  Health&Medicine , Ankara Üniv. Tıp Fakültesi

 • 1989Öğretim Elemanları Yabancı Dil Geliştirme-İngilizce

  Foreign Language , Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü

 • 1985Öğretmenlik Formasyon Sertifikası

  Education Management and Planning , Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi