Eğitim Bilgileri

Tıpta Uzmanlık, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Türkiye 2006 - 2012

Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sağlık ve Tıp, İnternal ve Eksternal Kalite Kontrolün Değerlendirilmesi, Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği, 2013
Sağlık ve Tıp, Yöntem Geçerliliğini Kanıtlama Kursu, Türk Biyokimya Derneği, 2010
Sağlık ve Tıp, Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı Kursu, Türk Biyokimya Derneği, 2009
Sağlık ve Tıp, Tıbbi Laboratuvarlarda Kalite ve Akreditasyon Eğitim Toplantısı, Türk Klinik Biyokimya Derneği, 2008

Yaptığı Tezler

Tıpta Uzmanlık, Diyabetik ayak gelişiminde periferal iskemi, oksidatif stres ve endotel disfonksiyonunun değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, 2012

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıp, Temel Tıp Bilimleri, Biyokimya

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri , 2017 - Devam Ediyor
Uzman, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Bilimler, 2015 - Devam Ediyor

Mesleki Deneyim

Diğer İdari Görev, Sivas Numune Hastanesi, Biyokimya, 2012 - 2015

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

KÖSE M., BARLAK KETİ D., ATICI D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pnömonili hastaların prognozunda endocan ve kallistaninin yeri, 2016 - 2016
MUHTAROĞLU S., MÜDERRİS İ. İ. , BARLAK KETİ D., özşenel t., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, PREEKLAMPSİDE PLASENTAL HİPOKSİ,ANJİYOGENESİS VE OKSİDATİF STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2009 - 2016
MUHTAROĞLU S., BARLAK KETİ D., ÜNLÜHİZARCI K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, DİYABETİK AYAK GELİSİMİNDE PERİFERAL İSKEMİ, OKSİDATİF STRES VE ENDOTEL DİSFONKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2009 - 2011

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):3
h-indeksi (WOS):1