Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Trapezio – Metakarpal Lıgament Onarımı

15. Ulusal Türk El ve Ekstremite Cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.69

El parmağında subungual egzositoz, olgu sunumu

15. Ulusal Türk El ve Ekstremite Cerrahisi kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.69-70

Falanks kondil kırıklarında Suzuki yöntemi

15. Ulusal Türk El ve Ekstremite Cerrahisi kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.60-61

Elde intramuskuler lipom, olgu sunumu

15. Ulusal Türk El ve Ekstremite Cerrahisi kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.69

Koronoid çıkıntıda osteoid osteom

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, pp.290-291

Tortikolliste tedavi sonuçlarımız

14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Bursa, Turkey, 15 - 18 May 2014, pp.73-74

Eli penetre eden yabancı cisimler çıkarılmalı mıdır?

14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Bursa, Turkey, 15 - 18 May 2014, pp.81

Üst ekstremite travmatik nöromalarında tedavi sonuçlarımız.

VI. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2014, pp.64

KALÇA EKLEMİNDE SİNOVYAL KONDROMATOZİS:OLGU SUNUMU

12.OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT EKLEM CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2014, pp.71-72

Artroskopik rotator manşet tamiri erken dönem sonuçlarımız

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2013, pp.238

Küboid kemikte dev hücreli tümör

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2013, pp.257

Atravmatik diz ağrısının bir nedeni: Osteoid osteom

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2013, pp.259

Ön kol yerleşimli lipoblastoma

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.134

El yerleşimli iyi huylu doku tümörlerinde tedavi sonuçlarımız

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.119

El yerleşimli iyi huylu yumuşak doku tümörlerinde tedavi sonuçlarımız.

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.1

Arı sütü ve polenin ooferektomi yapılmış sıçanlarda etkisi.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2011, pp.283

Diz ekleminde lipoma arboresansa bağlı kitle: olgu sunumu.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2011, pp.158

Karpal tünele demir çubuk girmesi sonrası gelişen akut karpal tünel sendromu

XII. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.97

Osteoporozlu hastalarda Teriparatid uygulaması sonuçlarımız

7. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 1 - 04 April 2009, pp.1

Ekstremite yerleşimli soliter dev hücreli schwannoma olgularında tedavi sonuçlarımız

XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 November 2008, pp.194

Cerebral Felçli hastalarda El Bileği Artrodezi Sonuçlarımız

XI. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 May 2008, pp.97

İliak kist hidatik: olgu sunumu

XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.261

Books & Book Chapters

ÇİMENTOLU STEM

in: KALÇA, EYÜP S. KARAKAŞ, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.203-209, 2009

ÖN KOL KIRIKLARI

in: KIRIKLAR EL KİTABI, EYÜP S. KARAKAŞ, Editor, Hayat Tıp Kitapçılık, İstanbul, pp.144-154, 2008

Metrics

Publication

53

Citation (WoS)

397

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

428

H-Index (Scopus)

6

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals