Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yerel Malzemelerden Yapılan Depreme Dayanıklı Bina Duvarının Güçlendirilmesi Esasları

Bilim Yayınları Azerbaycan GOSPROEKT, no.1, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kirişleri Örgü Çubuklu Taş Dolgu Duvarlı Karkas Binaların Tasarım Esasları

Azerbaycan NİİNTI, Bilim Yayınları, no.1, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kafes Sistemlerin Bilgisayar Kullanılması İle Hesaplanması

Bilim Yayınları Azerbaycan GOSPROEKT, no.1, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1981 Yılı İsmayıllı Depreminin Sonuçlarının Mühendislik İncelemesi

Özel Şartlarda İnşaat. Depreme Dayanıklı Yapılar, no.12, ss.1, 1984 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kafkas Depremleri

SSCB’de Depremler Bilim., no.1, ss.1, 1984 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İsmayıllı Depremi

SSCB'de Depremler Bilim., ss.1, 1984 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taşkınlar Ve Taşkınlara Karşı Önlemler

Bilim ve Hayat Dergisi, no.1, 1983 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

29 Temmuz ve 19 Kasım 1981 yılı İsmayıllı depremi

Azerbaycan Depremleri Katalogu, no.1, 1982 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Depremler ve İnşaat

Bilim ve Hayat Dergisi, no.1, 1982 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1981 Yılı 29 Temmuz ve 19 Kasım Şamahı Depremi

Azerbaycan SSCB Bilimler Akademisi Haberleri Yer Bilimleri, no.4, ss.1, 1982 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arazinin sismik ballığının (şiddetinin) kesinleştirilmesi

Bilim ve Hayat Dergisi, no.6, 1980 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deprem etkisinin düşey bileşenlerini göz önüne alarak binaların hesaplanmasında bazı problemler

Azerbaycan Politeknik Üniversitesinin Bilim Yayınları, no.1, 1980 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Panel binaların derzlerinin dayanım karakteristiklerinin deney araştırmalarının bazı sonuçları

Dadaşov adına Az.NİİSMİS nin Bilim Yayınları, no.32, 1980 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Panel binaların depreme dayanıklılığı

Bilim ve Hayat Dergisi, no.4, 1980 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arazilerin sismikliğinin ve sismik stabilitesinin kesinleştirilmesi problemi

Az.NİİSM Bilim Yayınları, no.35, 1980 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deprem etkisi zararsızlaştırılabilir mi?

Bilim ve Hayat Dergisi, no.2, 1980 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sismik yüklerin azaltılmasında bazı problemler

Azerbaycan NİİSMiS nin bilim yayınları, no.34, 1980 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İsmayıllı bölgesinde oluşmuş depremin mühendislik araştırmasının sonuçları

Bilim ve Hayat Dergisi, no.4, 1980 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sismik titreşimlerin devamlılığını göz önüne alarak mühendislik yapılarının hesaplanma ivmesinin tayini için bir yöntem

Azerbaycan İnşaat Mühendisleri Üniversitesinin Bilim Yayınları, no.2, 1980 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taş binaların depreme dayanıklılığını artırmak için bir yöntem

Azerbaycan İnşaat Mühendisleri Üniversitesinin Bilim Yayınları, no.2, 1980 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Panel binaların dış ve iç duvarların birleşim yerlerinde sıcaklık değişiminden oluşan gerilmelerin tayini

Az. NİİSMiS nin bilim yayınları, no.33, 1980 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Binayı asmak yada oturtmak

Bilim ve Hayat Dergisi, no.7, 1980 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çelik Köprü Yapım Tekniklerinin Araştırılması ve Optimum Uygulama Yöntemlerinin Seçilmesi

6. Çelik Yapılar Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2015, cilt.1, ss.1

Eleman Şekil Değiştirmesinin Taşıyıcı Sistem Davranışına Etkisinin Araştırılması

6. Çelik Yapılar Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2015, cilt.1, no.1, ss.1

Effect of the Wall Irregularities in Basement to Structure Behavior in RC Buildings

AzİMETİ Kuruluşunun 30. Yılı Konferansı, Baku, Azerbaycan, 16 - 17 Ekim 2014

ETKİN YER İVMESİ KATSAYISININ ZEMİN ÖZELLİKLERİNE BAĞLI DEĞERLENDİRİLMESİ

İnşaat Mühendisliği’ nde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.1-11

Research of Optimal Constructive Formation of Beam Construction

9.International Congress onAdvances in Civil Engineering.Karadeniz Technical Üniversity., Trabzon, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2010, ss.1-11

The Behavior of Two-layered Composite Shear Walls by the Effect of Bending Moment

8.International Congress on Advances in Civil Engineering,Estern Mediterranean University, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Eylül 2008, ss.275-284

İki Tabakalı Olarak Teşkil Edilen Perdelerin Davranışlarının Araştırılması

7.Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2006, ss.1-10

Yanal Deformasyonların Sınırlandırılmasının Beton Basınç Dayanımına Etkisi

6. Uluslar arası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2004, ss.1-12

İki Tabakalı Kompozit Perdenin Eksenel Yükler Etkisinde Davranışının İncelenmesi

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi 2003 Deprem Ve Planlama, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2003, ss.1-6

Yerel Malzemelerden Yapılan Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Deprem Süresince Davranışı

4th International Congress On Advances in Civil Engineering, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Kasım 2000, ss.20-30

Deprem Etkisinin Makrosismik Araştırmasının Bir Yöntemi

4th International Congress On Advances in Civil Engineering, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Kasım 2000, ss.25-35

Son depremlerin mühendislik araştırmaları ve deprem yönetmeliği

Son Depremler ve Deprem Yönetmeliği Türkiye-Japonya Uluslar arası Konferansı, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Ekim 1999, ss.12

Prefabrik Karkas Binaların Derem Süresince Davranışının İncelenmesi

X.Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği Sülayman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 2 - 03 Haziran 1999, ss.233-241

Yeraltı Mühendislik Yapılarının Dinamik Yükler Etkisi Altındaki Davranışları

Türkiye İnşaat Mühendisleri 14 Teknik Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Ekim 1997, ss.1-5

Binaların Onarımı ve Depreme Dayanıklığının Takviye Yöntemlerinin İncelenmesi

İnşaat Mühendisliğindeki Gelişmeler III. Teknik Kongre, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Eylül 1997, ss.417-426

Yapıların Deprem Süresince Davranışının Uzay Titreşimine Bağlı İncelenmesi

IX. Ulusal Mekanik Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 1995, cilt.1, ss.865-866

Azerbaycan yerel malzemelerinin depreme dayanıklı yapılarda kullanılabilirliğinin araştırılması

2. Rusya-Çin Bölgesel Sempozyumu, Moskova, Rusya, 5 - 07 Haziran 1992, ss.10

1961-1981 yıllarında Azerbaycan arazisinde oluşmuş güçlü depremlerin etkisinin mühendislik analizi

Avrupa Deprem Mühendisliği Konferansı, Moskova, Rusya, 29 Nisan - 01 Mayıs 1990, cilt.9, ss.1

İnşaat teknik işlemlerinin standartlaşmasının esas problemleri

Kafkas Cumhuriyetlerinin Araştırma Enstitülerinin X. Konferansı, Baku, Azerbaycan, 29 Nisan - 01 Mayıs 1977, ss.1

Baku’de Bayıl yamaçlarında kayaç zeminlerin deprem süresince dayanım ve stabilitelerinin araştırılması

Kafkas Cumhuriyetlerinin Araştırma Enstitülerinin X. Konferansı, Baku, Azerbaycan, 29 Nisan - 01 Mayıs 1977, ss.1

Perde-Karkas numunelerinin dayanım ve şekil değiştirmelerinin araştırılması

Kafkas Cumhuriyetlerinin Araştırma Enstitülerinin X. Konferansı, Baku, Azerbaycan, 29 Nisan - 01 Mayıs 1977, ss.1

Yamaçların dikliğinin arazinin sismikliğine etkisi

Sismik Mikro bölgelere Ayırmanın Mühendislik- Jeolojik Esasları SSCB Konferansı, Taşkent, Azerbaycan, 29 Nisan - 01 Mayıs 1976, ss.1

Deprem süresince yamaçların stabilite derecesinin tayini problemleri

Kafkas Cumhuriyetlerinin Araştırma Enstitülerinin IX. Konferansı, Erivan, Azerbaycan, 29 Nisan - 01 Mayıs 1975, ss.1

Panel binaların düşey derzlerinin statik çekme ve kayma kuvvetlerine dayanımın hesaplanması

Depreme Dayanıklı Taş ve Panel Binaların Hesaplanması ve Tasarımı Problemleri, Baku, Azerbaycan, 29 Nisan - 01 Mayıs 1971, ss.1

Depreme dayanıklı panel binaların düşey derzlerinin dayanımının hesaplanmasında ortaya çıkan bazı problemler

Kafkas Cumhuriyetlerinin Araştırma Enstitülerinin Birleşmiş Konferansı, Erivan, Azerbaycan, 29 Nisan - 01 Mayıs 1970, cilt.2, ss.1

Panel binaların düşey derzlerinin dayanım karakteristiklerinin deneylerle araştırılması

Sismik Bölgelerde Yapılan Bina ve Mühendislik Yapılarının Hesaplanma Yöntemlerinin Tekmilleştirilmesi, Baku, Azerbaycan, 29 Nisan - 01 Mayıs 1967, ss.1

Düşey kenarları takozlu ve rölyefli olarak tasarlanan duvar panelleri

Sismik Bölgelerde Yapılan Bina ve Mühendislik Yapılarının Hesaplanma Yöntemlerinin Tekmilleştirilmesi, Baku, Azerbaycan, 29 Nisan - 01 Mayıs 1967, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Çelik Yapılar I. Cilt

Birsen Yayınevi, İstanbul, 2004

Paralel binaların düşey derzlerinin dayanım karekteristiklerinin deneylerle araştırılması

Sismik bölgelerde Yapılan bina ve mühendislik Yapılarının hesaplanma yöntemlerinin tekmilleştirilmesi, ---, Editör, ----, Baku, 1980

Yeryüzüne çıkan zemin tabakalarının mühendislik jeolojik karakteristiklerinin arazinin sismikliğine etkisi ve sismik ivmenin tayini

Yeryüzüne çıkan zemin tabakalarının mühendislik jeolojik karakteristiklerinin arazinin sismikliğine etkisi ve sismik ivmenin tayini, -, Editör, Vniistrom Bilim Yayınları, Moskova, 1980

Paralel binaların düşey derzlerinin statik çekme ve kayma kuvvetlerine dayanımın hesaplanması

Depreme dayanıklı taş ve panel binaların hesaplanması ve tasarım problemleri, -, Editör, -, Baku, 1980