Eğitim Bilgileri

Doktora, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilmleri- Din Sosyolojisi, Türkiye 1995 - 2001
Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri-Din Sosyolojisi, Türkiye 1992 - 1995
Lisans, Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Türkiye 1982 - 1987

Yabancı Diller

Almanca, B2 Orta Üstü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Genel Sosyoloji ve Metedoloji, Uygulamalı Sosyoloji, Toplumsal Yapı ve Değişme

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri, 2006 - 2011
Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri, 2001 - 2006
Araştırma Görevlisi, Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1995 - 2001
Araştırma Görevlisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri , 1993 - 1995

Mesleki Deneyim

Enstitü Müdürü, Erciyes Üniversitesi, 2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, Erciyes Üniversitesi, 2012 - 2015
Fakülte Akademik Kurul Üyesi, Erciyes Üniversitesi, 2011 - 2015
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyes Üniversitesi, 2007 - 2010
Bölüm Başkan Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi, 2003 - 2007

Verdiği Dersler

Sosyoloji Teorileri, Yüksek Lisans, 2011 - 2012
Bilgi Sosyolojisi, Doktora, 2011 - 2012
Din Sosyolojisi, Lisans, 2011 - 2012
Din Sosyolojisi Teorileri, Yüksek Lisans, 2011 - 2012
Din Antropolojisi, Doktora, 2010 - 2011

Yönetilen Tezler

ÇELİK C., Sosyo-Kültürel Değişim ve Etno-Dini Kimlik İlişkisi (Mahallemiler Örneği), Doktora, H.Yeşilmen(Öğrenci), 2016
ÇELİK C., Kadının Çalışma Hayatına Girmesiyle Oluşan Aile İçi Roller Sistemindeki Değişim ve Din İlişkisi (Niğde Örneği), Yüksek Lisans, H.Geçer(Öğrenci), 2016
ÇELİK C., Türkiye'de Köy İmamlığı ve Köy İmamlarının Sorunları-Pınarbaşı Örneği, Doktora, E.Yavuz(Öğrenci), 2015
ÇELİK C., Din Görevlilerinin Din Anlayışlarındaki Değişmelerin Sosyolojik İncelenmesi (Ankara/Keçiören Örneği), Yüksek Lisans, U.Nas(Öğrenci), 2014
ÇELİK C., Aleviliğin Örgütsel Yapılanması - Adıyaman Örneği, Doktora, H.Aktürk(Öğrenci), 2013
ÇELİK C., Halk Dindarlığı Üzerine Bir Din Sosyolojisi Araştırması, Derbent (Dağıstan Örneği), Doktora, G.Novruzova(Öğrenci), 2013
ÇELİK C., Dernekleşme ve Din - Gaziantep Örneği, Doktora, E.Erkan(Öğrenci), 2012
ÇELİK C., Kadın Dindarlığı ve Sosyalleşme-Yeni Süksün Kasabası Örneği, Yüksek Lisans, K.Kaya(Öğrenci), 2011
ÇELİK C., Bir Batı Anadolu Kasabasında Dini Hayat-Köprübaşı Örneği, Yüksek Lisans, B.Geçit(Öğrenci), 2011
ÇELİK C., Toplumsal Değişim Sürecinde Kadın Dindarlığı (Adıyaman/Çelikhan Örneği), Yüksek Lisans, S.Açıkgöz(Öğrenci), 2010
ÇELİK C., Din Görevlilerinin Modernleşmeye Bakışı (Ankara/Polatlı Örneği), Yüksek Lisans, B.Gültekin(Öğrenci), 2010
ÇELİK C., Kız Kuran Kursları Üzerine Bir Alan Araştırması-Zeynelebidin Kız Kuran Kursu Örneği, Yüksek Lisans, A.Tuğba(Öğrenci), 2009
ÇELİK C., Din ve Ahlak İlişkisine Sosyolojik Bir Yaklaşım-İncesu Örneği, Yüksek Lisans, H.Süslü(Öğrenci), 2006
ÇELİK C., Dağıstan Derbent Bölgesi Terekeme Türklerinde Sosyal ve Dini Hayat, Yüksek Lisans, G.Navruzova(Öğrenci), 2005

Jüri Üyelikleri

Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Atama, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Nisan, 2016
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik Atama, Erciyes Üniversitesi, Mayıs, 2014
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük Atama, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nisan, 2014
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mart 2014, Mart, 2014
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik Atama, Erciyes Üniversitesi, Ocak, 2014
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ocak 2014, Ocak, 2014
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Atama, Cumhuriyet Üniversitesi, Kasım, 2013
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2013 , Ekim, 2013
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Atama, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Ağustos, 2013
Akademik Kadroya Atama, Jüri Üyesi, Batman Üniversitesi, Mart, 2013
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Atama, Gümüşhane Üniversitesi, Şubat, 2013
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Atama, Gaziantep Üniversitesi, Aralık, 2012
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük Atama, N. E. Üniversitesi, Mart, 2012
Akademik Kadroya Atama, Doç. Atama, Erciyes Üniversitesi, Aralık, 2011
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük Atama, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eylül, 2011
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Atama, Ardahan Üniversitesi, Haziran, 2011
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Atama, 19 Mayıs Üniversitesi, Ekim, 2010
Akademik Kadroya Atama, Yrd. Doç. Atama, Erciyes Üniversitesi, Mayıs, 2010

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ansiklopedide Bölümler

Diğer Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Düşünen Şehir, Yayın Kurul Üyesi, 2017 - Devam Ediyor
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Kurul Üyesi, 2014 - Devam Ediyor
Şehir ve Düşünce, Değerlendirme Kurul Üyesi, 2013 - Devam Ediyor
Toplum Bilimleri Dergisi, Yayın Kurul Üyesi, 2006 - Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Çelik C., Geleceğin Şehrinde Sorun Alanları: Din ve Sekülerleşme; Nevşehir, 16.11.2018, Nevşehir, Kasım, 2018
Çelik C., Türkiye'de Dini Hayatın Sosyolojisini Anlamak: Dini Gruplar ve Cemaatleşme Olgusu; Sakarya, 16 Mart 2018, Sakarya, Mart, 2018
C. Çelik, "Yeni İslamcılık ve Öznel Sekülerleşme", Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları, İstanbul, Ekim, 2016
Çelik C., "Yeni Maneviyat ve Ahlaki Düzen Arayışlarında Çağın Ruhunu Okumak", III. Ulusal Maneviyat Sempozyumu, Kayseri, Kayseri, Mayıs, 2016
Çelik C., "Müslüman Toplumlarda Bir Medeniyet Kodu Olarak Zaman Tasavvurunun Yeni Zaman Anlayışları ve Kültürü ile Etkileşimi", International Symposium on Time in Islamic Civilization (İslam Medeniyetinde Zaman Semozyumu), Konya, Ekim, 2015
Öfke-Şiddet Diyalektiğinde Kadın Projesi, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı, Konya, Mart, 2015
Çelik C., "Sivil Toplum ve Siyaset Ekseninde Dini Gruplar", Kur'an ve Toplumsal Bütünleşme, Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler Sempozyumu, Bursa, Mart, 2015
Çelik C., "Değişen Din Anlayışları Ekseninde Türkiye'de Dini Hayatın Yeni Temsilleri", V. Din Şurası, Günümüzde Yeni Dini Anlayışlar, Dini Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri, Ankara, Aralık, 2014
Çelik C., "Nurculuktan Post-Nurculuğa, Cemaatten Paralel Yapıya Dönüşüm", Türkiye'de Dini Grupların Dönüşümü Çalıştayı,, İstanbul, Kasım, 2014
Çelik C., "Toplumsal Bütünleşme ve Din Bilimleri", 1. Eğitim Kongresi, Antalya, Kasım, 2014
Çelik C., "Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır" - Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Nevşehir-Kozaklı, Haziran, 2014
Çelik C., "İbn Haldun ve Weber'in Şehir Analizi Üzerinden Müslüman Toplumların Sosyolojisine Kapı Açmak", Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, Çorum, Kasım, 2013
Çelik C.- Şeyma Tekin, "Üniversite Öğrencilerinin Dini Değerlere İlişkin Algıları", Uluslararası Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu, Celaleddin Çelik-Şeyma Tekin, Eskişehir, Kasım, 2013
Çelik C., "Çağdaş Dini Hareketler ve Cemaatlerin İncelenmesinde Sosyolojik Paradigmaların Krizi: Yeni Yöntem Arayışları", Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Konya, Mayıs, 2013
Çelik C., "Şehirleşme, Aile ve Din", Değişen Dünyamızda Aile, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Ufuk Turu Toplantıları, Alanya, Mayıs, 2012
Çelik C., III. Ulusal Sosyoloji Çalıştayı, Karabük, Mayıs, 2012
Çelik C., "Dinî Gruplar, Hareketler", Modernleşme Sürecinde Din, Toplum ve Devlet İlişkileri Çalıştayı, Gerede-Bolu, Mayıs, 2012
Çelik C., İslam'da Kardeşlik Hukuku ve Ahlakı, Diyanet, Ankara, Nisan, 2012
Çelik C., "Mekanın Kutsallaşması Bağlamında Ziyaret Fenomeni ve Değişim", Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Halk Dindarlığı ve Dini Ziyaret Yerleri; Peygamberler Şehri Şanlıurfa Sempozyumu, Şanlıurfa, Haziran, 2011
Çelik C., "Toplumsal Talepler ve Beklentiler Çerçevesinde İlahiyat Eğitiminin Temel Problemleri, Türkiye'de İlahiyat Eğitimi ve Sorunları Çalıştayı", Kozaklı-Nevşehir, Nisan, 2011
Çelik C., "Kentleşme ve Dini Hayat", IV. Din Şurası, Sosyal Problemler Karşısında Din ve Diyanet, Ankara, Aralık, 2009
Çelik C., "Modernleşme Sürecinde Ailede Dini Hayatın Değişimi", Günümüz Türkiye’sinde İslam Uluslararası Sempozyum, Kayseri, Ekim, 2009
Çelik C., "Türkiye’de Sekülerleşmenin Öznel ve Nesnel Boyutları", Sekülerleşme ve Dinî Canlanma, TÜDTAD-IAHR Özel Konferansı, Secularism and Religious Resurgence in Prospect And Retrospect, TAHR-IAHR SPECIAL KONFERENCE, Ankara, Ekim, 2007
Çelik C., "Bir Kimlik Beyanı Olarak İsimler: Kişi İsimlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım", V. Ulusal Sosyoloji Kongresi Türkiye'de Güncel Toplumsal Sorunlar Sempozyumu, Malatya, Eylül, 2006
Çelik C., "Niklas Luhmann’ın Din Sosyolojisi", Din Sosyolojisi Anabilim Dalı III. Koordinasyon Toplantısı Ve Türk Din Sosyolojisinde Sosyolojik Din Teorileri Tartışmaları Sempozyumu, Elazığ, Temmuz, 2006
Çelik C. , Doğumunun 130. Yılında Ziya Gökalp İsimli Panel, Ulusal Bilinçten Kimliğe, Gökalp’in Pratik Sosyolojisi, Kayseri, Mayıs, 2006
Çelik C.-Ü. Günay-A. Taştan, "Türk Din Sosyolojisinde Yöntem Sorunu", Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu, Çorum, Haziran, 2004
Çelik C., "Kentleşme Sürecinde Popüler Dindarlık -Türkiye’de Halk Dindarlığının Yeni Görüntülerine Sosyolojik Bir Yaklaşım-", Sekizinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, Aralık, 2003
Çelik C., "Kentleşme Sürecinde Eşitsizliğin Dinsel Hayatta Yansımaları", IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Değişen Dünya ve Türkiye'de Eşitsizlikler Sempozyumu, Sivas, Ekim, 2003
Çelik C. "Bir Yöntem Sorunu Olarak Dindarlık Tipolojileri", İlahiyat Bilimlerinde Yöntem Sorunu Sempozyumu, Kayseri, Nisan, 2003
Çelik C., "Mevlana ve Mevlevilik: Konya Kent Kimliğine Sinen Tarihsellik", Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi, Mersin, Eylül, 2002

Bilimsel Hakemlikler

TÜBİTAK Projesi
Turkish Studies International Periodical f or the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2016
Milel ve Nihal, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2015
Mavi Atlas, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2014
Bilimname, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2013
Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2013
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2012
JASSS The Journal of Academic Social Science Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2012
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Journal of the Human and Social Science Researches, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2012
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2008
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2007
Selçuk Üniversitesi İLahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2007

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

Kuran ve Toplumsal Bütünleşme, Oturum Başkanı, Bursa, Türkiye, 2015 - 2015
Bilgi İletişim Kültür ve Araştırma Derneği, Davetli Konuşmacı, Konya, Türkiye, 2014 - 2014