Education Information

Education Information

 • 1992 - 1997 Doctorate

  The University of Leeds, Faculty Of Engineering, Civil Engineering, United Kingdom

 • 1988 - 1991 Postgraduate

  Cukurova University, Mühendislik Fakültesi , İnşaat Mühendisliği, Turkey

 • 1982 - 1988 Undergraduate

  Cukurova University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Design and Properties of High Volume Fly Ash Concrete for Pavements

  The University Of Leeds, Faculty Of Engineering, Civil Engineering

 • 1991 Postgraduate

  Eğrisel Kabuk Yapılar Katlanmış Plak ve Kutu Kesitli Kirişlerin Bilgisayar Yardımı ile Çözümü

  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi , İnşaat Mühendisliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English