Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye A.B.D., Turkey

 • 2018 - 2021 Postgraduate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --, Turkey

 • 2013 - 2018 Undergraduate

  Erciyes University, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Maliye, Turkey

Dissertations

 • 2021 Postgraduate

  Performansa Dayalı Bütçe Reformlarının Mali Etkileri: OECD Üye Ülkelerinde Ampirik Analiz

  Erciyes University, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Maliye