Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Doctorate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rus Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 2013 - 2017 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rus Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Rus Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  War Soldiery and Patriotism Themes in Lev Nikolayevich Tolstoy's Stories

  Gazi University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Russıan Language And Lıterature

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Russian

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020Uzaktan Senkron Eğitim Uygulama Semineri

  IT , Erciyes Üniversitesi

 • 2020Kurum Bilgilendirme Çalıştayı

  Education Management and Planning , FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

 • 2019Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi

  Vocational Training , Erciyes Üniversitesi

 • 2017Sosyal ve Beşeri Bilimlerde TÜBİTAK ARDEB Fonlarına Yönelik Uygulamalı Proje Önerisi Yazma Eğitimi

  Vocational Training , Erciyes Üniversitesi

 • 20172. Araştırma Yöntemleri Semineri (Nitel Veri Toplama Süreci ve NVivo)

  Data Analysis , METİOD (Mersin Turizm Mezunları Derneği)

 • 2014Öğretmenlik Sertifikası

  Vocational Training , Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi