Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Children in The Age Group of 6-14 With Respect to Oral-Dental Health

2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, 4 - 05 Mayıs 2018