Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇOCUK GELİNLER (SİVEREK ÖRNEĞİ )

1.ULUSLARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, 24 November 2017

Eğitim istihdam ve yoksulluk bağlamında Türkiye deki gençliğin durumu

II. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi: Göç, Yoksulluk ve İstihdam, 23 - 25 September 2016 Sustainable Development

Afetlerde Psiko Sosyal Desteğin Tanımı ve Psikisosyal Müdahalelerin Aşamaları

Din Görevlilerinin Olağanüstü Hallerde Manevi Destek Becerilerinin Geliştirilmesi, Nevşehir, Turkey, 04 April 2016

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

20

Project

4
UN Sustainable Development Goals