Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Market zinciri ürün dağıtımı probleminin farklı genetik algoritma versiyonları ile çözümü ve karşılaştırması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online), vol.6, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Social spider algorithm for training artificial neural networks

International Journal of Business Analytics, vol.6, no.4, pp.32-49, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Prediction of Retail Prices of Roasted Coffee by Time Series Analysis

International Anatolian Congress on COFFEE & COCOA, Malatya, Turkey, 3 - 05 December 2021, pp.63

COVID-19 VACCINE DISTRIBUTION TIME OPTIMIZATION WITH GENETIC ALGORITHM

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING, NATURAL AND APPLIED SCIENCE, Osmaniye, Turkey, 24 - 26 November 2021, pp.100 Sustainable Development

A Constraint Programing Based Column Generation Approach forCrew Scheduling In Railway Transportation

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2019, pp.217

SSIM: A HYBRID OF SOCIAL SPIDER AND IONS MOTION ALGORITHMS AND ITS APPLICATION TO ANN TRAINING

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Kiev, Ukraine, 2 - 06 May 2018, pp.221

SIMULTANEOUS FEATURE SELECTION AND ANN TRAINING FOR DATA MINING APPLICATIONS

International Conference on Engineering and Natural Sciences, Kiev, Ukraine, 2 - 06 May 2018, pp.220

Üretim Veri Kümesi Üzerinde YSA’nın Eğitiminde Stokastik Fraktal Arama Algoritması

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 October 2017

Training Fuzzy Neural Networks with Social Spider Algorithm

5th International Fuzzy Systems Symposium (FUZZYSS’17), 14 - 15 October 2017

Stochastic Fractal Search Algorithm for Training ANNs on Production Dataset

Internatilonal Symposium for Production Research, Viyana, Austria, 13 - 15 September 2017, pp.6 Creative Commons License

ADAPTIVE SOCIAL SPIDER ALGORITHM FOR TRAINING NEURAL NETWORKS

International Symposium for Production Research 2017, 13 - 15 September 2017

Training Artificial Neural Networks with Ions Motion Algorithm on Real Estate Dataset

International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapeşte, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.505

Training Artificial Neural Networks with Social Spider Algorithm

ÜAS 2016 Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.576-581

İyon Hareketi Algoritması ile Yapay Sinir Ağlarının Eğitimi

YA/EM 2016: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 July 2016

Karınca Koloni Algoritması Kullanılarak Su Dağıtım Sisteminin Optimizasyonu

YA/EM 2015: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 35. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.169 Sustainable Development