Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Spectral and energy efficiency trade-off in massive MIMO systems using multi-objective bat algorithm

JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS, vol.73, no.2, pp.132-139, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

Measurement and Evaluation of Electromagnetic Pollution in Ondokuz Mayıs University Kurupelit Campus in Samsun

International Journal of Advances in Electronics Engineering, vol.6, no.1, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Application of Multi-objective Artificial Bee Colony Algorithm to Spectral and Energy Efficiencies Trade-off in Massive MIMO Systems

14 th INTERNATIONAL CONFERENCE on ELECTRONICS, COMPUTERS and ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ECAI 2022), Ploiesti, Romania, 30 June - 01 July 2022, pp.390-395

İris Analizi ile Kandaki Yüksek Kolesterolün Belirlenmesi

20. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 2016), İzmir, Turkey, 3 - 05 November 2016

İris Tanıma Sistem Başarımına Kodlama ve Gürültünün Etkisi

24. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU2016), Zonguldak, Turkey, 16 - 19 May 2016

Measurement and Evaluation of Electromagnetic Pollution in Ondokuz Mayıs University Kurupelit Campus in Samsun Turkey

The Third International Conference on Advances in Information Processing and Communication Technology, Rome, Italy, Roma, Italy, 10 - 11 December 2015, vol.6, pp.117-121

Samsun İlkadım İlçesindeki Elektromanyetik Kirliliğin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri (EMANET 2015) Sempozyumu, Mersin, Turkey, 13 - 15 November 2015