Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2001 - Continues Professor

    Erciyes University, Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı

Courses

  • Undergraduate 20yy. rus Edebiyatı ve Toplumsal yaşam

  • Undergraduate Rus Drama Sanatı

  • Undergraduate Lermantovun Edebi Yaratımı

  • Undergraduate Çağdaş Rus Romanı

  • Undergraduate Kompozisyon