Education Information

Education Information

  • 2002 - 2007 Undergraduate

    Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Turkey