Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2016 - 2018 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Editor

Scientific Refereeing

 • December 2017 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • August 2011 ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2011 Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2011 Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2011 Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2011 Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2011 ERÜ İkt. İdr. Bil. Fak. Dergisi

  National Scientific Refreed Journal