Education Information

Education Information

 • 2015 - 2016 Post Doctorate

  North Dakota State University, Agriculture Science College, Plant Patholgy, United States Of America

 • 2002 - 2011 Doctorate

  Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Abd, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Trakya University, Fen Bilimleri Enstitiüsü, Tarla Bitkileri Abd, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Trakya University, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Farklı Zamanlarda Uygulanan Bor ve Çinko Dozlarının Şeker Pancarında (Beta vulgaris L.) Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

  Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Abd

 • 1996 Postgraduate

  Bazı Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) Çeşitlerinin Gelişme Dönemleri Üzerine Araştırmalar

  Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Abd

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Spanish

 • A1 Beginner Arabic

 • C1 Advanced English