Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İntörn Hemşirelik Öğrencilerinde Duygusal Emek Davranışı.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi,Ankara, Türkiye, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.1405-1416

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN OTONOMİ DÜZEYLERİ

1. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.372-373

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Karar Verme Düzeyleri

1. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.332-333