Eğitim Bilgileri

Doktora, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Abd, Türkiye 2005 - 2010
Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Abd, Türkiye 2002 - 2005
Lisans, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebyat Fakültesi, Biyoloji , Türkiye 1997 - 2001

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, LLP-Hayat Boyu Öğrenme Programı-Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 2015
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Uygulamalı Real Time PCR Kursu, ODTÜ /Kimya Bölümü/ Akkaya Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetik Laboratuvarı, 2014
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, TÜBİTAK, 2011
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Bilimsel İllustrasyon Teknik Çizim Kursu, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 2010
Eğitim Yönetimi ve Planlama, SEM HPLC kolon semineri, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 2006
Bilişim, Bilgisayar Eğitimi Programı, Ankara Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı, 2002

Yaptığı Tezler

Doktora, TÜRKİYE'DE YETİŞEN ENDEMİK ONONIS L. TÜRLERİ ÜZERİNDE FARMASÖTİK BOTANİK YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Abd, 2010
Yüksek Lisans, TÜRKİYE'DE DOĞAL OLARAK YETİŞEN FERULA HALOPHILA TÜRÜ ÜZERİNDE FARMASÖTİK BOTANİK YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Abd, 2005

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Meslek Bilimleri, Farmasötik Botanik

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri, 2013 - 2018
Öğretim Görevlisi Dr., Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, 2011 - 2013

Mesleki Deneyim

Merkez Müdür Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi, Uluslararası Botanik Bahçesi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Erbotam), 2017 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri, 2013 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

FARMAKOGNOZİK ÇALIŞMALARDA LİTERATÜR ARAŞTIRMASI, Yüksek Lisans, 2012 - 2013
TÜRKİYE FLORASI, Doktora, 2012 - 2013
BİTKİ TOPLAMA VE HERBARYUM TEKNİKLERİ (I), Yüksek Lisans, 2013 - 2014
ZEHİRLİ BİTKİLER VE DOĞAL TOKSİNLER, Lisans, 2012 - 2013
BİTİRME PROJESİ (II), Lisans, 2013-2014, Lisans, 2013 - 2014
BİTKİ TOPLAMA VE HERBARYUM TEKNİKLERİ (II), Yüksek Lisans, 2013 - 2014
EKONOMİK BİTKİLER, Lisans, 2012 - 2013
FARMASÖTİK BOTANİK, Lisans, 2011 - 2012
FARMASÖTİK BOTANİK LAB., Lisans, 2011 - 2012

Yönetilen Tezler

BALDEMİR KILIÇ A., Kayseri ve Komşu İllerde Yetişen Lactuca L. Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönden Araştırmalar, Doktora, S.İLGÜN(Öğrenci), 2015
BALDEMİR KILIÇ A., Türkiyede Doğal Olarak Yetişen Helianthemum canum L. Baumg. Türü Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Yüksek Lisans, N.ŞAM(Öğrenci), 2015

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

YILMAZ V., BALDEMİR A., ÖÇSOY I., ILDIZ N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mor Havuç Bitkisi Ekstraktı Kullanılarak Yeşil Kimya Yöntemi ile Altın Nanopartiküllerin Biyosentezi Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Özelliğinin İncelenmesi, 2016 - 2018
ÜNLÜ ENDİRLİK B., BAKIR E., EKEN A., GÜLER A., KOŞAR M., BALDEMİR A., BOŞGELMEZ I. I. , TÜBİTAK Projesi, Ratlarda Akciğer Transplantasyon Sonrası İskemi Reperfüzyonun İndüklediği Oksidatif Strese Karşı Gilaburu (Viburnum opulus L.) Meyvesinin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması, 2014 - 2016
EKEN A., SARIÖZKAN S., CANTÜRK F., YAY A. H. , CANER Y., ÜNLÜ ENDİRLİK B., BALDEMİR A., ÖZGER E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Dimetoat ile İndüklenen Toksisiteye Karşı Karayemiş (Laurocerasus officinalis Roem.) Meyve Ekstresinin Koruyucu Etkilerinin Sıçanlarda Araştırılması, 2013 - 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Middle Black Sea Journal of Health Science, Editörler Kurulu Üyesi, 2017 - Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Nisan, 2018
Türkiye Inovasyon ve Girişimcilik Haftası, İstanbul, Kasım, 2017
2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017), Ankara, Ekim, 2017
Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi (TABKON), Konya, Mayıs, 2017
1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Ekim, 2016
XXII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), Trabzon, Eylül, 2016
XII. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, Eskişehir, Haziran, 2016
11th Internatıonal Symposıum On Pharmaceutıcal Scıences (ISOPS), ANKARA, Haziran, 2015
TAMAMLAYICI ve DESTEKLEYİCİ BAKIM UYGULAMALARI (Kanıttan Uygulamaya), Kayseri, Mayıs, 2015
45th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ESSENTIAL OILS, İstanbul, Eylül, 2014
XXI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (Bihat), Nevşehir, Mayıs, 2014
XI. INTERNATIONAL ETHNOBOTANY SYMPOSIO, ANTALYA, Kasım, 2013
XIV OPTIMA MEETING, PALERMO, Eylül, 2013
21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, İZMİR, Eylül, 2012
10 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on PHARMACEUTICAL SCIENCES (ISOPS), Ankara, Haziran, 2012
III. KAZDAĞLARI ULUSAL SEMPOZYUMU, BALIKESİR, Mayıs, 2012
XIX. BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ TOPLANTISI (BİHAT) 2010, MERSİN, Ekim, 2010
9th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PHARMACEUTICAL SCIENCES (ISOPS) 2009, ANKARA, Haziran, 2009
XVIII.BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ TOPLANTISI (BİHAT) 2008, İstanbul, Ekim, 2008
XVII. BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ TOPLANTISI (BİHAT) 2007, İZMİR, Ekim, 2007
XVI. BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ TOPLANTISI BİHAT-2006, ERZURUM, Haziran, 2006

Bilimsel Hakemlikler

Marmara Pharmaceutical Journal, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2017
Aksaray University Journal of Science and Engineering, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2017
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2017
Turkish Journal of Pharmaceutical Science, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2017
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2017
BioDiCon Biological Diversity and Conservation, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2017
Evidence-based complementary and alternative medicine abbreviation, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
“FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2016
Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2016
Natural Product Communications, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2016

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları (Kanıttan Uygulamaya), Panelist, Kayseri, Türkiye, 2015 - 2015

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):53
h-indeksi (WOS):4

Ödüller

BALDEMİR KILIÇ A., REYHAN (OCİMUM BASİLİCUM) BİTKİSİNDEN YÜKSEK ANTİMİKROBİAL ETKİLİ HAVA FİLTRESİ ÜRETİMİ: ELEKTROEĞİRME YÖNTEMİ İLE NANOMALZEME SENTEZİ VE UÇUCU YAĞ KOMBİNASYONU, İKİNCİLİK ÖDÜLÜ_İKMİB 7. ARGE Pazarı, Kasım 2017
BALDEMİR KILIÇ A., Poster Bildiri Birincilik Ödülü, XI. Türk Eczacılık Tarihi Kongresi (TETT), Mayıs 2014