Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2015 Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

    Katılımcı

    Çanakkale, Türkiye

  • 2015 10. International Symposium on Agriculture

    Katılımcı

    Rijeka, Hırvatistan

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 396

h-indeksi (WOS): 9