Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KONJENİTAL DIŞ EKSİKLİĞİNİN PANORAMİK RADYOGRAFİDE TESPİTİNDE ARAŞTIRMACI TECRÜBESİNİN ETKİSİ

8th Internatıonal Congress Of Medıterranean Socıetıes Of Pedıatrıc Dentıstry & 21st Congress Of Turkısh Socıety Of Pedıatrıc Dentıstry, İstanbul, Türkiye, 13 Kasım 2014, İstanbul, Turkey, 13 November 2014

Apeced Sendorumu Bir Olgu Sunumu

20. Türk Pedoodnti Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 7 - 10 November 2013

Çocuklarda Mukosel için Tedavi Yaklaşımları

20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Kayseri, Turkey, 7 - 10 October 2013

Metrics

Publication

89

Citation (WoS)

91

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

94

H-Index (Scopus)

3

Project

7

Thesis Advisory

5

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals