Education Information

Education Information

 • 2011 - 2014 Doctorate

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilimdalı, Turkey

 • 2004 - 2005 Postgraduate

  Dowling College, School Of Business, General Management, United States Of America

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Profesyonel Futbol Takımı Taraftarlarının Stadyuma Katılımını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilimdalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English