Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Expertise In Medicine

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Psikiyatri, Turkey

 • 1988 - 1999 Doctorate

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Tıp, Turkey

Dissertations

 • 2010 Expertise In Medicine

  KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNDA GALANTAMİN HİDROBROMİD TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ VE HİPOTALAMO-PİTUİTER-ADRENAL EKSEN, BİLİŞSEL İŞLEVLER, HAYAT KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

  Erciyes Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri, Psikiyatri

Foreign Languages

 • C1 Advanced English