Education Information

Education Information

 • 1989 - 1992 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyal Bilimler Eğitimi/Tarih, Turkey

 • 1988 - 1989 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyal Bilimler Eğitimi / Tarih, Turkey

 • 1976 - 1980 Undergraduate

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Tarih, Turkey

Dissertations

 • 1992 Doctorate

  KIRIM VE KAFKAS GÖÇLERİ (1856-1876)

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Eğt./Tarih

 • 1989 Postgraduate

  MİLLİ MÜCADELEDE TRABZON

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Eğt./Tarih