Education Information

Education Information

 • 2004 - 2011 Doctorate

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Anadolu Türk Mimarisi’nde Cami ve Mescitlerde Pencere Açıklıklarının Gelişimi (İç Anadolu Bölgesi Ölçeğinde 12-20. yy.)

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi A.B.D.

 • 2003 Postgraduate

  Kayseri Zamantı Irmağı Çevresindeki Bezemeli Mezar Taşları

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi A.B.D.

Foreign Languages

 • A1 Beginner German

 • C1 Advanced English