Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bilgi Sektörünün İstihdama Katkısı

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi E-Dergi, vol.6, no.1, pp.117-126, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret Antlaşması Nedenleri ve Sonuçları.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.16, pp.17-30, 2000 (National Refreed University Journal)

Vergi Yükünün İşletmelerin Yatırım Kararları Üzerine Etkisi

Yaklaşım Dergisi, no.55, pp.123-128, 1997 (Other Refereed National Journals)